Ekologie ve fulfillmentu: proč je zelená logistika důležitou součástí expanze e‑shopu

V době, kdy e‑commerce roste bleskovou rychlostí, se společnosti potýkají nejen s nutností uspokojit rostoucí požadavky zákazníků, ale i s naléhavou potřebou snížit svůj vliv na životní prostředí. V tomto odvětví se proto pro e‑shopy slova jako udržitelnost, zelené strategie a ekologická logistika stávají aktuálními trendy a v některých případech i prioritami.

Rostoucí důraz na ekologii a snižování uhlíkové stopy při provádění pravidelných nákupů se stává významným faktorem pro zákazníky e-shopů. Mnozí jsou ochotni připlatit za ekologičtější možnosti doručení. V reakci na tyto trendy se velcí hráči v e‑commerce logistice začínají přizpůsobovat a zavádějí udržitelné technologie a procesy jako standard. Vzhledem ke globalizaci elektronického obchodu a expanzi e‑shopů na zahraniční trhy se stává přijetí environmentálně odpovědných postupů nezbytným k udržení konkurenceschopnosti a zohledněním potřeb moderního trhu.

Vlivy e‑commerce na životní prostředí

Elektronický obchod zaznamenal v uplynulém desetiletí obrovský růst a jeho celosvětový dosah se rapidně zvětšuje. Konkurence na trhu je značná a e‑shopy rozšiřující svou působnost na nových trzích musí najít způsob, jak se přizpůsobit a splnit očekávání udržitelnosti rozmanité zákaznické základny. Udržitelnost se tak dostala z okrajového tématu do popředí, a to i díky poptávce zákazníků. Pro e‑commerce společnosti se tak stalo povinností hledat řešení četných ekologických problémů, které s sebou přináší zejména globální logistika.

Patří mezi ně například přeprava výrobků k zákazníkům z celého světa, která přispívá ke značnému množství emisí uhlíku do ovzduší. Logistika tak svými procesy od skladování až po doručení koncovému zákazníkovi negativně ovlivňuje uhlíkovou stopu každé zásilky. Kromě toho mají velké skladovací kapacity, které k provozu vyžadují velké množství energie. Nelze opomínat ani vznik odpadu při balení nebo zbytečné balení výrobků do nadměrně velkých obalů, nedostatečně výkonné informační systémy, které špatně řídí procesy ve skladu a mezinárodní dodávky, a mnoho dalších faktorů.

Grafika do článků - NK Blog.jpg

Strategie zelené logistiky pro ekologičtější zítřek

Současní spotřebitelé jsou k životnímu prostředí stále ohleduplnější. Očekávají proto od značek a obchodů to, že s nimi budou tyto hodnoty sdílet.

Naplnění ekologicky uvědomělých očekávání zákazníků může vést k vyšší míře jejich udržení i pro budoucí nákupy. To znamená, že zákazníci, kteří vnímají značku jako ekologicky odpovědnou, s větší pravděpodobností svůj nákup v daném obchodě zopakují znovu a stejně tak budou s možností volby ve svém okolí spokojeni.

Přestože e‑shop mnohdy nemůže s výrobkem, jeho výrobou a dopady na životní prostředí nic udělat, může alespoň snížit uhlíkovou stopu každé zásilky. Pokud si však e‑shop nemůže dovolit do této oblasti investovat nebo na to nemá kapacity, je outsourcing logistiky fulfillmentovým společnostem ideálním řešením, jak mít možnosti srovnatelné těm, kterými disponují velcí hráči a držet krok s aktuálními trendy. Právě takové společnosti pravidelně investují do nejnovějších technologií a udržují své služby co nejaktuálnější, a to s ohledem na více trendů. Tím mohou snížit uhlíkovou stopu každé zásilky od skladování, balení, doručování a dalších částí procesů.

Grafika do článků - NK Blog (4).jpg

Mezi způsoby, jak snížit uhlíkovou stopu zásilek, patří:

1. Skladování – Při skladování na velkých plochách nejde ani tak o rozlohu, ale spíše o to, kolik produktů může fulfillment centrum skladovat, a hlavně o to, jak svůj prostor dokáže využít. Právě zde jsou velkou výhodou mezaninové vícepodlažní regály, díky kterým lze využít skladový prostor nejen horizontálně, ale i vertikálně. Kapacity jsou tak vytěženy na maximum, díky čemuž je na provoz skladu spotřebováno méně energie.

2. Balení – Pří balení se používá celá řada nejrůznějších materiálů, nadrozměrných krabic či výplní. Celý proces balení může probíhat bez ohledu na ekologii, v dnešní době však není výjimkou, že se i při balení myslí na co nejekologičtější možnosti. Může jít například o rozličné ekologické pásky, papírové výplně z důvodu zabezpečení, klade se větší důraz na výběr správné velikosti krabice apod.

3. Technologie – S balicím procesem úzce souvisí i technologie, které umožňují to, že různé automatické balicí linky dokážou zabalit výrobek přesně na míru, bez potřeby výplní, pásků, přičemž vzniká jen minimum odpadu. Dále pak mohou informační systémy efektivně řídit proces vyřizování objednávek, plánování dodávek nebo se dokonce starat o řízení skladových zásob a další.

4. Doručování – Tato část procesu je jedním z hlavních faktorů, které mají největší dopad na životní prostředí. Špatně naplánované cesty do více zemí, poloprázdná auta a zmeškané zpáteční cesty jsou pouhými faktory, které na ekologii vytvářej. V současné době není možné úplně zabránit znečištění ovzduší. U elektromobilů, které jsou vhodné pro kratší cesty, určitá možnost je, ale pro doručování zboží z jednoho konce Evropy na druhý jsou možnosti zatím omezené. Proto je důležité plánovat cesty co nejefektivněji, ať už dostatečným naplněním vozidel balíky na míru, využíváním zpátečních jízd k vyzvednutí vrácených nebo nedoručených zásilek apod. Uvědomělé kroky mohou vést ke snížení emisí, a tím i uhlíkové stopy každé zásilky.

Význam zelené logistiky při e‑commerce expanzi

Při expanzi na nové zahraniční trhy se e‑shopy střetávají s různými úrovněmi ekologického povědomí a předpisů. Osvojením postupů zelené logistiky mohou společnosti tyto výzvy zvládnout efektivněji, etablovat se jako zodpovědní globální občané a získat tak konkurenční výhodu.

Při expanzi na zahraniční trhy by společnosti měly provést důkladný průzkum, aby se seznámily s lokálními environmentálními problémy a předpisy. To jim umožní přizpůsobit snahy o udržitelnost specifickým potřebám každého trhu.

Zákazníci hledají nejen kvalitní výrobky, ale také ekologicky a sociálně odpovědné značky. Upřednostněním ekologické logistiky mohou e‑commerce společnosti využít této rostoucí poptávky a získat si tak u globálních zákazníků důvěru.

Z dostupných údajů vyplývá, že si zákazníci, mají‑li na výběr, zvolí značku, která dbá na udržitelnost, a to až v 80 procentech případů. To z udržitelnosti činí jeden z klíčových aspektů při expanzi na nové a zahraniční trhy.

Fulfillmentem k ekologičtějším řešením

Populárním trendem v oblasti e‑commerce, také kvůli ekologičtějším řešením, a hlavně kvůli zajištění bezproblémové logistiky, je outsourcing této činnosti třetím stranám. Ve společnosti Fulfillment by FHB Group jsou ekologická řešení důležitou součástí logistických procesů.

Desetitisíce metrů čtverečních skladovací kapacity jsou plně využívány díky vícepodlažním mezaninovým regálům. Kromě toho se automatizací a elektronizací procesů dosahuje nejen efektivního plánování dodávek, skladování, ale i dalších činností, jako je například balení.

Řada automatických balicích linek, mezi nimiž je i jedna z nejrychlejších v Evropě, umožňuje různé formy balení na míru. Například při balení do krabic dokáže balicí linka zabalit výrobek do krabice přibližně o polovinu menší než běžná krabice.

Grafika do článků - NK Blog (3).jpg

To znamená, že se do ní někdy vejde dvakrát více zásilek, čímž je ušetřena každá druhá cesta. Navíc při ručním balení existuje několik možností balení, které je šetrné k životnímu prostředí, ať už se jedná o papírové pásky, výplně, ale také o přísnější výběr krabic apod.

Při expanzi na zahraniční trhy je výhodou společnosti i odborné plánování tras pro denní přepravní linky do Evropy a doručování do celého světa. Každá trasa vozidla je maximálně využita, například při zpátečních cestách, při kterých jsou přebírány vrácené zásilky.

Tyto a další kroky také snižují uhlíkovou stopu každého výrobku, který si zákazníci na e‑shopu objednají. Online nákupy tak mají stále menší dopad na životní prostředí, zatímco logistické procesy ve společnosti Fulfillment by FHB Group se postupným vývojem a inovacemi stále více zaměřují na ekologičtější alternativy.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí