Často kladené dotazy

Obecné dotazy k expanzi do zahraničí

Do kterých zemí mi pomůžete expandovat?

Seznam zemí, do kterých pomáháme e-shopům expandovat, naleznete zde.

Jak vybrat vhodnou zemi pro expanzi právě našeho e‑shopu?

Výběr vhodné země pro expanzi e-shopu je komplexní záležitost. Doporučujeme nejprve provést kvalitní analýzu vašeho e-shopu, konkurence a tržního prostředí v uvažovaných zemích. Ne každá země je vhodná právě pro vaše produkty. Míra konkurence se v jednotlivých zemích dost liší. a rozdílné náklady čekejte i za PPC reklamy a další prvky vašich online marketingových aktivit. v Německu budou ceny za proklik určitě vyšší než v Rumunsku. Expanze do nové země je každopádně velký krok, který stojí za to dobře promyslet. Více informací o průzkumu zahraničního trhu a jeho příležitostí naleznete zde.

Jak dlouho trvá zprovoznění e‑shopu v zahraničí?

Vše závisí na velikosti e-shopu (počet produktů, obrat) a jeho připravenosti na expanzi. Menší a připravený e-shop může do měsíce prodávat. Při komplexnější expanzi se proces prodlužuje obvykle na několik málo měsíců.

Zákaznická podpora

Je možné směřovat dotazy zahraničních zákazníků na české telefonní číslo?

Tuto možnost nedoporučujeme. Zákazníci jsou vůči volání do zahraničí nedůvěřiví a mají obavy z poplatků za volání do zahraničí a z podvodných telefonních čísel. Ze stejných důvodů budou nedůvěřiví i při přijímání hovorů ze zahraničního telefonního čísla. Lokální telefonní čísla dodávají e-shopu v očích zákazníků na důvěryhodnosti a zvyšují tak konverze.

Kdo poskytuje zákaznickou podporu NK Expand?

Zákaznickou podporu NK Expand poskytují naši rodilí mluvčí jazyka, ve kterém je e-shop provozovaný. O maďarské zákazníky se stará tým našich rodilých Maďarů a dotazy rumunských zákazníků zodpovídají rumunští rodilí mluvčí. Zákaznickou podporu rodilými mluvčími zajišťujeme ve všech zemích, do kterých pomáháme expandovat. Zákazníci tak mají možnost svoje dotazy klást přímo ve svém mateřském jazyce.

Jak dlouho trvá zprovoznění zákaznické podpory v zahraničí?

Záleží na rozsahu, ve kterém chcete zákaznickou podporu provozovat. Zda jen písemnou podporu (e-mail, chat, sociální sítě, instant messaging) nebo i telefonní zákaznickou linku v zahraničí. Obvykle je vše připraveno do 1 měsíce od zahájení prací. V případě potřeby jsme však připraveni vše zvládnout i rychleji.

Můžu si později zajistit zákaznickou podporu i svépomocí?

Ano, samozřejmě. Pokud zjistíte, že se vám vyplatí zaměstnat vlastního člověka a zajistit si v dané zemi vlastní telefonní číslo, rádi vám agendu vaší zákaznické podpory předáme. Rozhodně však nedoporučujeme na cizojazyčné mutaci e-shopu uvádět české číslo nebo poskytovat telefonickou podporu nerodilými mluvčími cizího jazyka. To by mohlo rapidně snížit důvěryhodnost e-shopu a odradit zákazníky.

Právní a administrativní pomoc v zahraničí

Jaký je postup otevření bankovního účtu v zahraničí?

Naši zástupci v jednotlivých zemích průběžně sledují nabídky a podmínky zřízení účtu u různých bank. Díky tomu jsme vám schopni doporučit banku, u které je postup zřízení účtu administrativně nejméně náročný.

Následovat bude vyhotovení soudních překladů vašich dokumentů a materiálů vyžádaných bankou. Většinou jsou to zakladatelská listina, výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění, potvrzení o registraci k DPH aj. Přesný výčet dokumentů, které vybraná banka vyžaduje, ověří přímo v bance náš zástupce. Požadované dokumenty vám pomůžeme připravit, aby se proces otevření bankovního účtu nezdržoval. Pokud je vše v pořádku, můžete v bance o otevření bankovního účtu požádat a do pár dnů máte potvrzení o založení účtu a přístupy pro internetové bankovnictví k dispozici.

Překlad a lokalizace e‑shopu

Jaký je rozdíl mezi překladem a lokalizací?

Překlad znamená převod textu z jednoho jazyka do druhého. Přeložený text je po významové, gramatické a stylistické stránce samozřejmě v pořádku. Nemusí však respektovat zvláštnosti místního kulturního prostředí nebo cílových skupin v dané zemi, které pro jeho vyhledávání využívají specifická klíčová slova a očekávají tonalitu textu v souladu s produktovou nabídkou.

Lokalizace textu v sobě zahrnuje samotný překlad, navíc však obsahuje přizpůsobení výsledného textu kulturním zvyklostem a cílovým skupinám v dané zemi. Správná volba a použití klíčových slov zajistí e-shopu kvalitní výsledky při organickém vyhledávání. Náklady na lokalizaci e-shopu, klíčových slov, produktových popisků nebo PPC reklam se provozovatelům e-shopů v nových objednávkách rychle vrací zpět.

Jaký je postup vyhotovení SEO překladu a lokalizace e‑shopu do cizího jazyka?

Překlad a lokalizace e-shopu zahrnuje tyto dílčí kroky:

 1. analýza a lokalizace klíčových slov, ověření jejich relevance a hledanosti v dané zemi
 2. SEO překlad a lokalizace webových stránek a e-shopu do cílového jazyka včetně přizpůsobení tonality textů cílovým skupinám a místnímu kulturnímu prostředí
 3. překlady produktových popisků se zohledněním opakování textů (částečná nebo úplná podobnost textů obvykle sníží cenu za překlad a urychlí jeho zpracování)
 4. překlady metadat (page titles, descriptions, alternativní popisky aj.)
 5. překlady obchodních podmínek, zásad nakládání s osobními údaji zákazníků a dalších obchodních a právních dokumentů spojených s provozem e-shopu
 6. vizuální kontrola webových stránek provedená rodilými mluvčími daného jazyka (tzv. analýza důvěryhodnosti e-shopu) 

Na lokalizaci e-shopu obvykle navazuje obsahový marketing a copywriting (obsahový plán a průběžná tvorba obsahu na blog, sociální sítě, newsletter, webové stránky aj.).

V jakých formátech je možné překlad a lokalizaci vyhotovit?

Překlady a lokalizace e-shopů provádíme přímo v redakčním systému nebo ve vhodném exportu (obvykle datové soubory CSV, XML, XLS, TXT atp.). Zpětná implementace textů po překladu je tak snadná a časově nenáročná.

Online marketing pro zahraniční expanzi

K čemu je dobrá analýza klíčových slov?

Důkladná příprava klíčových slov v cizím jazyce je jedním ze základních pilířů online marketingové strategie. Výstupem analýzy je souhrn klíčových slov s celkovou hledaností jednotlivých dotazů a přehled hledanosti hlavních kategorií/podkategorií s komentářem a doporučením. Analýzu klíčových slov lze využít pro následující prvky online marketingu firmy:

 • PPC kampaně – Analýza poskytne užitečné podklady pro tvorbu PPC kampaní a zefektivní jejich přípravu. Zvýší i relevanci stránek, která ovlivňuje výslednou cenu za proklik a tím i celkové náklady na PPC inzerci.
 • Obsahová strategie – Z analýzy získáme návrhy témat pro tvorbu obsahu, čímž získáme vyšší návštěvnost z organického vyhledávání.
 • Úprava a optimalizace struktury webu – Díky analýze klíčových slov můžeme upravit strukturu webu tak, aby byla v dané zemi uživatelsky přívětivá.
Jak pracujete s PPC kampaněmi v zahraničí?

PPC reklama je zpravidla nejúčinnější nástroj pro získání návštěvníků e-shopu v nové zemi. Aby reklama v dané zemi fungovala, je třeba ji nastavit v souladu s místními specifiky a průběžně sledovat a spravovat její výkonnost. PPC kampaně pro zahraničí vytváří naši PPC specialisté ve spolupráci s rodilými mluvčími daných jazyků.

 • Analytika ‒ Nastavíme správně Google Analytics a cíle, které pak budeme průběžně měřit. Analytika je důležitá pro vyhodnocování kampaní a následnou optimalizaci PPC kampaní.
 • Vyhodnocení kampaní ‒ Kampaně vyhodnocujeme zpravidla na měsíční bázi. Výsledky reportujeme v aplikaci Data Studio, kde získáte přehled, kolikrát se reklama zobrazila, kolik uživatelů přišlo na stránku a kolik PPC reklama celkově stála. K reportu samozřejmě připojíme i náš vysvětlující slovní komentář.
 • Display kampaně ‒ Můžeme cílit na relevantní weby a zobrazovat na nich bannery. Reklamní systémy sbírají údaje o uživatelích a na základě získaných dat vytvářejí publika, která můžeme dále využívat v cílení.

Tvorba obsahu v cizích jazycích

Jaký je postup práce při tvorbě cizojazyčného obsahu?
 1. Seznámení a vzájemné představení – Ujasníme si, kdo jsou vaše cílové skupiny zákazníků, kdo je vaše konkurence a jak se od ní odlišujete, nebo třeba jaké argumenty používáte pro získání zákazníků.
 2. Analýza a formulace strategie – Projdeme si obsah, který už máte vytvořený, podíváme se na hodnoty a positioning vaší značky a klíčová slova komunikace. Podíváme se i na to, jak vás nyní vaši zákazníci vnímají, co oceňují nebo co naopak vidí jako příležitost pro zlepšení. Na základě analýz navrhneme strategii a obsahový plán a komunikační kanály.
 3. Tvorba obsahu (copywriting) – Naši copywriteři si nastudují analýzy a obsahovou strategii z bodu 2 a pustí se do práce. Díky ukázkovým textům se s vámi naladíme na stejnou notu a budeme tvořit obsah tak, abyste s ním neměli žádnou dodatečnou práci. Další obsah budeme tvořit podle vašich zadání nebo aktuálních potřeb (např. podle sezónnosti nabídky vašeho e-shopu). Při copywritingu do textů samozřejmě zapracováváme klíčová slova z analýzy klíčových slov.
 4. Měření, vyhodnocení a vylepšování – „Co neměříme, to neřídíme“, u obsahového marketingu to platí dvojnásob. Mají PPC bannery a kampaně žádoucí konverze? Přivádí posty na Facebooku nové návštěvníky do e-shopu? Výsledky měření pomocí Google Analytics, Google Adwords, HotJar nebo Marketing Miner nám pomohou obsahový marketing vašeho e-shopu dále vylepšovat a vynakládat vaše peníze skutečně efektivně. Protože prodejní texty mají prodávat.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí