Financování expanze do zahraničí: 4 cesty, jak na něj

Expanze do zahraničí je u spousty úspěšných byznysů žádoucí. Nabízí totiž větší potenciál výdělků a možnost stát se mezinárodně známou značkou. Tento krok však podnikatelé často odkládají. Nejsou si totiž jistí, jak ho správně naplánovat nebo zda se jim bude na cílovém trhu dařit. Nejčastěji se však setkávají s překážkou ve formě financování.

Ekonomická situace dnešní doby byznysům do karet zrovna nepřihrává. Zatímco dříve byly v mnoha případech ochotny experimentovat, nyní si intenzivně promýšlí, zda do jednotlivých kroků opravdu dává smysl investovat. V případě financování expanze do zahraničí však máte na výběr hned z několika možností, které můžete i kombinovat. Jaké to jsou?

Financování z vlastního kapitálu

Ideální varianta, která většinu podnikatelů napadne jako první. Nabízí totiž nesporné výhody. Díky vlastnímu kapitálu máte kompletní kontrolu nad prostředky, o jejich použití nemusíte diskutovat s žádnými investory a věřiteli. 

Další logickou výhodou je absence dluhových závazků. Nebudete muset pravidelně splácet úroky, což ultimátně povede k menším starostem. V neposlední řadě se o budoucí výdělky nebudete muset s nikým dělit.

Financování expanze do zahraničí z vlastního kapitálu však má i své stinné stránky. Ta hlavní spočívá v mnohdy omezených prostředcích. V takovém případě nebudete dosahovat takového růstu, jaký byste si možná představovali. Také na sebe v tomto případě berete 100% riziko – když se tedy něco nepovede, všechny ztráty se projeví na vašich vlastních účtech.

V neposlední řadě vám budou unikat ostatní investiční příležitosti. Marketing nebo zavádění nových produktů nyní pravděpodobně půjde stranou. 

V tomto kroce, ale i obecně, je velmi důležité mít zpracovanou finanční strategii. Ta vám mimo jiné může osvětlit, kolik máte na expanzi volných prostředků.

Nadpisy článků (2).jpg

Bankovní úvěr

Když nedostačují prostředky z vlastní kapsy, vaše kroky povedou pravděpodobně do banky. V případě, že tomu bude instituce otevřena, u ní můžete získat úvěr, kterým pokryjete zásadní náklady v rámci expanze do zahraničí.

Oproti financování prostřednictvím investorů vám navíc zůstane 100% podíl ve společnosti. Už po podepsání smlouvy budete mít u solidní instituce jasně nastavený splátkový kalendář, takže budete přesně vědět, kolik a kdy máte splácet.

V případě, že se splácením nebudete mít problémy, navíc bude podpořena vaše bonita. Když tedy budete o úvěr žádat i někdy v budoucnu, můžete jakožto spolehlivý plátce dosáhnout na větší objem prostředků.

Nevýhodou jsou však samozřejmě často vysoké úroky. Vypůjčenou částku tedy ve finále přeplatíte – a někdy do takové míry, že o úvěr snad ani nedává smysl žádat. Splátky se negativně projeví na vašem cash flow, nemusí tedy zbývat tolik prostředků pro jiné aktivity.

U některých bank navíc vůbec nemusíte pochodit. A když ano, schvalovací proces vaší žádosti může trvat i několik měsíců.

Úvěr u specializované společnosti

Aktuálně jedna z nejoblíbenějších variant financování expanze do zahraničí. Specializované společnosti přesně vědí, jak posuzovat žádosti od e‑shopů, proces schvalování tedy bývá velmi rychlý. Na trhu jich je dnes celá řada – pokud se pro tuto variantu rozhodnete, vždy si vybírejte subjekt, který je dlouhodobě osvědčený. „Proklepněte“ si ho prostřednictvím zákaznických recenzí.

Nikdy byste také neměli navazovat spolupráci se společností, jejíž obchodní podmínky nejsou 100% transparentní. Můžete totiž narazit na skryté poplatky, ze kterých už nevycouvete.

České Lemonero je aktuálně jednou z nejspolehlivějších společností, u které můžete zažádat o úvěr pro vaše mezinárodní aktivity. Samozřejmě, i v tomto případě budete muset platit úroky, Lemonero se je však snaží držet na co nejnižších procentech. 

Úvěr vždy představuje závazek. Vždy si tedy vypůjčete jen tolik, kolik skutečně potřebujete.

Nadpisy článků (3).jpg

Investoři

Jako čtvrtou cestu si uveďme investice od třetích stran – ať už ve formě andělských investorů nebo venture kapitálových fondů. S investory jste možná přišli do styku, když jste byznys základali. Už nyní tedy možná víte, v čem tkví hlavní nevýhoda. O zisk se totiž budete muset na základě dohodnutých podmínek dělit. 

Nicméně expanze do zahraničí může být v tomto případě velmi rychlá. Na trhu se pohybuje řada movitých investorů hledajících smysluplné projekty, které zhodnotí jejich prostředky. Velká výhoda také spočívá v jejich zkušenostech. V případě, že začnete spolupracovat s investorem, který dobře zná váš obor, vám může dát hned několik velmi cenných rad, jak uspět. Za ně byste mohli někde jinde zaplatit majlant.

Také v tomto případě typicky neplatíte úroky, což se pozitivně projeví na vašem cash flow.

Při spolupráci s investorem však ztratíte kompletní kontrolu nad vývojem vaší společnosti. Jakékoli rozhodnutí související s expanzí totiž budete muset konzultovat s investorem. A jelikož bude mít ve vašem projektu i svoje peníze, může na vás vyvíjet spoustu tlaku, který mnohdy může být stresující. V každém případě se předtím, než s někým podepíšete partnerství, ujistěte, že si sedíte – jak lidsky, tak byznysově.

A jak najít investory pro e-shop? To se dozvíte v tomto článku.

Pakliže řešíte expanzi do zahraničí, gratulujeme vám. Znamená to totiž, že se vašemu byznysu daří a koukáte po možné mezinárodní působnosti. Co se týče jejího financování, nezapomínejte na pečlivou přípravu. Její absence by se vám mohla vymstít – a způsobit postupný pád vašich zisků jak v zahraničí, tak na domácím trhu.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí