Jak správně vybrat trh pro expanzi e‑shopu do zahraničí

Máte v České republice svůj e-shop už dostatečně rozběhnutý a poohlížíte se po možnostech expanze do dalších zemí? Pak se vám určitě budou hodit naše rady, na co se zaměřit při hledání nového trhu zákazníků. Okolní země totiž většinou nejsou tak vysoce konkurenční jako Česko, kde je už více než 40 tisíc e-shopů a konkurenční boj je tak často opravdu tvrdý.

Na Slovensku skoro jako doma

Většina českých e-shopů zvažujících expanzi do zahraničí obvykle jako první zemi volí Slovensko. Obrovskou výhodou je totiž nízká jazyková bariéra a geografická a kulturní blízkost. I z pohledu nákupního chování jsou si Češi a Slováci dost podobní. Slovenský e-commerce trh navíc není tak konkurenční, jako je ten český. Není proto divu, že Slovensko je pro české e-shopy tak atraktivní. V porovnání například s Rumunskem, Polskem nebo Německem se však jedná o malý trh a expanze do jiných zemí může být pro e-shop ještě zajímavější.

NK Expand | Online marketing pro expanzi do zahraničí

Kde hledat další příležitosti?

Kromě Slovenska mohou být příležitostí pro expanzi e-shopu i další země. Z pohledu míry konkurence a kupní síly zákazníků je možné je dělit na východní a západní země. V západních zemích, k nimž patří Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Holandsko aj., je zpravidla vyšší míra konkurence, kterou ale kompenzuje vyšší kupní síla tamního obyvatelstva. Ta je lákavá především díky vyšším maržím a vyšším ziskům z prodeje. E-shop, který na tyto trhy expanduje, se tak musí připravit na tužší a finančně nákladnější konkurenční boj o zákazníka.

Mezi východní země můžeme kromě už zmíněného Slovenska zařadit Maďarsko, Polsko, Ukrajinu, Rumunsko, Bulharsko a další, zejména balkánské země. Zde je míra konkurence o poznání nižší, takže expanze do těchto zemí bude pro české e-shopy snadnější. Na druhou stranu je zde výrazně nižní kupní síla obyvatel. Velká města jako jsou Budapešť, Bukurešť nebo třeba Bělehrad mohou být výjimkou, ostatní regiony jsou však zpravidla výrazně chudší.

Východní země pro expanzi i jen na zkoušku

Země východní Evropy mohou být zajímavé i jako jakýsi test prověřující schopnosti e-shopu rozšiřovat svoje působení do dalších zemí. Řada e-shopů si nejprve vyzkouší expanzi na východ a teprve po ověření funkčnosti a nabrání zkušeností expandují na zajímavější západní trhy.

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Příliš mnoho zajíců, myslivcova smrt

Ať už se rozhodnete pro kteroukoli zemi, vzpomeňte si na toto staré české pořekadlo. I pro expanzi e-shopu do zahraničí je v něm kus pravdy. Vždy byste si pro expanzi měli vybrat pouze jednu zemi a na tu soustředit svoji pozornost. Samozřejmě existují výjimky, například společná expanze do Německa a Rakouska, kde pracujete s jedním jazykem, geografickou blízkostí vůči ČR a velmi podobným nákupním chováním. V ostatních případech však expanze do více zemí současně končí zpravidla neúspěchem.

Základem je kvalitní analýza

Kvalitní rozhodnutí zpravidla nelze dělat bez rozmyslu. A výběr země pro expanzi e-shopu do zahraničí si zasluhuje opravdu velmi dobrou rozvahu. Doporučujeme udělat si analýzu zvažovaného trhu nebo relevantního tržního sektoru v dané zemi a doplnit ji o analýzu konkurence.

Při analyzování trhu se zaměřte na následující informace:

  • aktuální trendy v lokální e-commerce – co se v dané zemi aktuálně děje
  • odhad tržního objemu vybraného segmentu – na jak velký trh zvažujete vstoupit
  • dynamika a potenciál růstu vybraného segmentu – jedná se o stagnující nebo rostoucí trh?
  • specifika trhu a zákazníků – obvyklé nákupní chování, motivace a obavy zákazníků pro nákupy online, míra využívání zbožových srovnávačů aj.
  • využívané druhy plateb a způsoby přepravy – preferují zákazníci platbu kartou, převodem nebo dobírkou?
  • finanční náročnost online marketingu – nezapomeňte ani na geografické rozdíly mezi městy a ostatními regiony země

Při zkoumání konkurence se dívejte na vaše potenciální hlavní konkurenty a jejich silné a slabé stránky. Pokud jsou konkurenti úspěšní, zpravidla vám jejich detailní analýza napoví, jak na trhu začít působit a na co se zaměřit.

Při analýze vám může pomoci řada internetových nástrojů. Některé jsou zdarma (např. Google Market Finder nebo Google Consumer Barometer), jiné placené (např. Ahrefs.com, SEMrush nebo Euromonitor).

Profesionální analýzy trhu od NK Expand

Budeme rádi, pokud vám článek pomůže k vytvoření kvalitní analýzy země, do které zvažujete se svým e-shopem expandovat. Pokud si na to sami netroufáte nebo na provedení kvalitní analýzy nemáte čas, kontaktujte nás. Naši rodilí mluvčí v jednotlivých zemích pro vás profesionálně zhodnotí tamní trh včetně zohlednění aktuálních trendů. Ze zkušenosti totiž víme, že analýzy provedené přímo v dané zemi jsou kvalitnější, než analýzy vyhotovené „od stolu v Čechách“.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí