Rozdíl mezi překladem a lokalizací

Velmi často jsou tyto dva pojmy zaměňovány. Ačkoli je pravda, že tyto dva termíny spolu úzce souvisejí, ve skutečnosti je mezi nimi propastný rozdíl. Výsledkem jsou pak webové prezentace a e-shopy, které nedokážou oslovit nové zákazníky a přimět je k nákupu.

Překlad

Výsledkem překladu je text převedený z jednoho jazyka do druhého. Důraz je kladen na dodržení významové, gramatické a stylistické správnosti. Pokud je překlad vyhotovený přímo rodilým mluvčím cílového jazyka, bude výsledný text působit autenticky – tedy tak, jako by byl v daném jazyce rovnou napsaný. Překlad jako služba je tak zcela vyhovující pro technické texty, právní dokumenty nebo třeba lékařské studie.

U marketingových textů se začíná projevovat slabá stránka překladu spočívající v tom, že překladatel nebere do úvahy specifika čtenářů. Tedy cílových skupin textu. Přeložený text tak sice může být gramaticky a stylisticky správný, nemusí však mít potenciál oslovit určitou skupinu osob, na kterou text cílí a která používá specificky zabarvenou komunikaci.

Lokalizace

Lokalizace v sobě zahrnuje vše, co je součástí překladatelského procesu. Navíc však obsahuje přizpůsobení stylu a zabarvení výsledného textu kulturnímu prostředí cílového jazyka a cílovým skupinám, pro které je text určený. Specifický tón komunikace bude nutné zvolit např. pro e-shop s designovým nábytkem. Ovšem zcela jiný tón bude potřeba pro e-shop se stylovými slunečními brýlemi pro hipstery.

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Proces lokalizace webových stránek a e‑shopů

Lokalizaci webu a e-shopu doporučujeme realizovat prověřeným a osvědčeným postupem. Ten je samozřejmě možné upravit individuálně podle podmínek a potřeb konkrétního zákazníka. Proces vychází z dlouholetých zkušeností s marketingovými překlady naší sesterské firmy NK Langa. V ní se na tyto překlady specializují, mají své rodilé mluvčí pro více než 50 světových jazyků a úspěšně lokalizovali desítky webů a e-shopů.

Pokud chcete skutečně expandovat do zahraničí, přivést návštěvníky na váš web a přimět je k uskutečnění objednávky, je lokalizace jednoznačně vhodnější než běžný překlad. Platí to nejen pro web a produktové popisky, ale třeba i pro všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád, GDPR zásady nebo vratkové formuláře. Budete mít jistotu, že všechny texty jsou v souladu se zvyklostmi v dané zemi a vaše cílová skupina jim bude skutečně rozumět.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí