SEO bez linkbuildingu není SEO

Internet je nepřetržitě rostoucím universem informací, kde každá webová stránka soutěží o pozornost svých návštěvníků. Jak tedy dosáhnout, aby byla vaše stránka nejen jednou z mnoha, ale skutečným magnetem pro návštěvníky? Klíčem k tomu je optimalizace pro vyhledávače, známá také pod zkratkou SEO (Search Engine Optimization).

Věda a umění SEO spočívá v přizpůsobení obsahu, designu a technických aspektů webové stránky, aby byla co nejpřitažlivější pro vyhledávače. Linkbuilding, proces získávání kvalitních zpětných odkazů na vaši stránku, je jedním z jejích klíčových pilířů. Tyto "doporučení" od jiných stránek mají v očích vyhledávačů, jako je Google, velký význam a mohou dramaticky zvýšit vaše šance být na předních místech ve výsledcích vyhledávání. Jak tedy správně využít linkbuilding a SEO pro online úspěch se dozvíte z osvědčených metod a praktických kroků v následujících řádcích tohoto článku.

Co to je linkbuilding?

Linkbuilding, často označovaný jako stavební kámen SEO, je strategický proces zaměřený na získávání externích odkazů z jiných webových stránek směřujících na vaši vlastní stránku. Tyto zpětné odkazy jsou podobné doporučením v reálném světě: čím více kvalitních a relevantních odkazů získáte, tím větší důvěryhodnost a autoritu vaše stránka získává v očích vyhledávačů. 

Je však důležité zdůraznit, že ne všechny odkazy mají stejnou hodnotu. Kvalitní odkazy z důvěryhodných a relevantních zdrojů mohou mít na vaši online reputaci a pozici ve vyhledávačích obrovský dopad. Z tohoto důvodu by měla být strategie linkbuildingu promyšlená, cílená a pravidelně aktualizovaná, aby odrážela neustále se měnící trendy a algoritmy vyhledávačů.

Když hovoříme o důležitosti linkbuildingu a jeho vlivu na SEO, můžeme se odvolat na studii z roku 2019 od Backlinko. Ve studii analyzovali 11,8 milionu vyhledávacích dotazů a zjistili, že existuje silná korelace mezi celkovým počtem zpětných odkazů směřujících na stránku a jejím umístěním ve výsledcích vyhledávání Google. Konkrétně, stránky na první pozici ve vyhledávání měly v průměru o 3,8x více zpětných odkazů než stránky na pozicích 2 až 10.

 

Jaké druhy linkbuildingu existují?

Linkbuilding lze primárně rozdělit na dvě hlavní kategorie: interní a externí. Oba typy mají své výhody a nezbytnost v rámci celkové SEO strategie. 

  1. Interní linkbuilding (Interní odkazy): Toto se týká vytváření odkazů uvnitř vašeho webu, které spojují jednu stránku s druhou. Cílem je vedení návštěvníků hlouběji do obsahu vašeho webu a zároveň pomáhá vyhledávačům lépe rozumět struktuře vašeho webu. Dobře strukturované interní odkazování může zvýšit autoritu konkrétních stránek a podpořit distribuci "linkové šťávy" po celém webu. 

  2. Externí linkbuilding (Externí odkazy): Zde jde o získávání odkazů z jiných webových stránek směřujících na váš web. Tyto odkazy fungují jako doporučení a výrazně ovlivňují, jak vyhledávače vnímají autoritu a důvěryhodnost vašeho webu. Kvalitní a relevantní externí odkazy mohou značně zvýšit viditelnost vašeho webu ve výsledcích vyhledávání. 

Při plánování strategie linkbuildingu je důležité kombinovat oba přístupy, aby byla zajištěna silná vnitřní struktura webu a zároveň byla vybudována jeho autorita a důvěryhodnost v digitálním prostoru.

Význam zpětných odkazů na algoritmy

Zpětné odkazy hrají klíčovou roli v algoritmech vyhledávačů a často jsou považovány za jeden z hlavních faktorů hodnocení. Pro vyhledávače, jako je Google, slouží zpětné odkazy jako indikátory důvěryhodnosti a autority webové stránky. Můžete si je představit jako doporučení: pokud mnoho kvalitních a relevantních stránek odkazuje na váš web, vyhledávače to vnímají jako signál, že váš obsah je hodnotný a užitečný pro uživatele.

Nicméně je důležité si uvědomit, že ne všechny zpětné odkazy jsou stejné. Odkazy z důvěryhodných, autoritativních a relevantních zdrojů mají mnohem větší váhu než odkazy z nízkokvalitních nebo nerelevantních stránek. Proto je esenciální soustředit se na získávání kvalitních zpětných odkazů, a to nejen kvantitu.

Metody získavaní kvalitních zpětních odkazů

  1. vytváření kvalitního obsahu - pokud vytvoříte cenný a jedinečný obsah, je pravděpodobné, že se na něj bude odkazovat mnoho jiných webových stránek

  2. guest blogging - psaní článků pro populární blogy nebo weby ve vašem odvětví vám může zajistit odkaz zpět na vaši stránku

  3. výzkum konkurence - prozkoumejte odkud vaši konkurenti získávají své odkazy, a zkuste nadvázat vztahy s těmito zdroji

  4. vytváření infografik - vizualizace dat a informací v podobě infografik často přitahuje zpětné odkazy, protože jsou snadno sdílitelné

  5. vzájemné propojení - navazování partnerství na weby, které se doplňují, ale nepřekrývají s vaším obsahem, může být účinným způsobem, jak získat zpětné odkazy

Přestože je důležité sledovat množství zpětných odkazů, ještě důležitější je jejich kvalita. Odkazy by měli vždy vypadat přirozeně a pocházet z relevantních a autoritativních zdrojů, aby přinesly nejlepší výsledky a minimalizovaly riziko penalizace vyhledávači.

Grafika do článků2 - NK Blog (1).png

V digitálním světě hrají zpětné odkazy klíčovou roli v budování důvěryhodnosti a viditelnosti webových stránek. Ačkoli se metody a přístupy neustále vyvíjejí, stále platí, že kvalita a autentičnost mají přednost před kvantitou. V kontextu rostoucí konkurence je důležité neustále se přizpůsobovat a myslet na hodnotu, kterou nabízíme svým návštěvníkům. V konečném důsledku je úspěch v online světě o kombinaci strategie, upřímnosti a trvalé hodnoty. Pokud si přejete využít osvědčené techniky a strategie v oblasti SEO, neváhejte kontaktovat nás v NK Expand.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí