Aktuální trendy v e‑commerce logistice

Rychlý růst online nakupování způsobil v e‑commerce zásadní změny a ovlivnil způsob, jakým lidé nakupují a e‑shopy fungují. S rostoucí oblíbeností online nákupů roste i potřeba efektivních a účinných logistických řešení pro elektronický obchod. V tomto článku se budeme věnovat nejnovějším trendům v logistice e‑commerce.

Same‑day a next‑day doručení

V současném době se očekává co možná nejrychlejší a nejspolehlivější doručení objednávky koncovému spotřebiteli. Obzvlášť v České republice jsou na rychlost zákazníci velmi citliví. Podle průzkumu společnosti Dodo je pro 75 % nakupujících rychlé doručení důležitým faktorem. Asi 40 % zákazníků rychlou dopravu postrádá a 37 % z nich se i rozhodlo kvůli pomalému doručení košík opustit. Za doručení same‑day si zákazníci rádi připlatí. Více než 50 % zákazníků je ochotných připlatit 4,5 € za doručení v tentýž den.

Doručování zásilek ve stejný nebo následující den se stává v e‑commerce logistice běžnou praxí. Je to požadavek nejen zákazníků, ale také e‑shopů, které z Česka expandují do okolních zemí. Zákazníkům totiž chtějí nabídnout stejný servis, který jim dokáží nabídnout lokální konkurence. Next‑day doručení do zemí jako je Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko a Itálie je ze strany e‑shopů vyžadováno nejčastěji.

NK Expand x Authentica 4.png

Řízení zásob a automatizace skladování

Efektivní správa zásob a skladování hrají v e‑commerce logistice zásadní roli. Aby e‑shopy vyhověly požadavkům rychlého doručení, ohlížejí se po automatizacích a robotizacích. Ve skladech se zavádějí automatizované systémy, včetně robotů a dopravníkových pásů, které zefektivňují procesy vychystávání, balení a třídění objednávek. 

Tato automatizace nejen zvyšuje efektivitu, ale také snižuje chybovost a náklady na pracovní sílu, což v konečném důsledku zlepšuje zkušenosti zákazníků. Provozní náklady spojené s robotizací a automatizací skladu mohou dle průzkumů klesnout až o 55 %. Průzkumy ukazují, že 82 % velkých logistických společností využívá určitou míru robotizace a automatizace.

NK Expand x Authentica.png

Udržitelné a ekologické postupy

S rostoucím zájmem o životní prostředí dochází i v logistice k posunu směrem k udržitelným a ekologickým procesům. Spotřebitelé si stále více uvědomují svou uhlíkovou stopu a aktivně si vybírají e‑shopy, které upřednostňují udržitelnost. Není výjimkou, že si zákazníci e‑shopů za nižší uhlíkovou stopu rádi připlatí. Až 44 % zákazníků preferuje ekologické postupy při doručení.

Dopravní společnosti proto zkoumají ekologičtější možnosti dopravy, jako jsou elektromobily a jízdní kola, aby snížily emise. Kromě toho se transformují obalové materiály, aby se minimalizoval odpad. Také se klade větší důraz na používání recyklovatelných a biologicky rozložitelných materiálů.

NK Expand x Authentica 2.png

Odpovědnost za logistiku se outsourcuje

Rostoucí odpovědnost v oblasti e‑commerce logistiky se začíná outsourcovat na specializovanou společnost jako je například Authentica Fulfillment. Hlavně pro menší a středně velké internetové obchody může být složité dosáhnout na určité trendy jako je automatizace, rychlejší doručení apod. Dokonce i velké e‑shopy čelí v oblasti e‑commerce logistiky velkým výzvám, které vyžadují vysoké investice.

E‑shopy se proto čím dál častěji poohlíží po řešení, které jim dokáže zásadní problémy v oblasti logistiky vyřešit. Fulfillment dokáže skladovat jejich zboží, kompletovat zásilky podle potřeb obchodníka a nakonec je i doručit koncovým spotřebitelům. Díky úzké specializaci a vysokým objemům dokáže fulfillment expedovat mnohonásobně rychleji, přesněji a v mnoha případech i levněji než obchodník samotný. 

„V Authentica Fulfillment aktuálně pozorujeme obrovský nárůst poptávek po outsourcingu logistiky. Za poslední rok se počet poptávek zvýšil o desítky procent.”, Radim Oulehla, Marketing & Business Development Manager, Authentica Fulfillment.

NK Expand x Authentica 3.png

Budoucnost e‑commerce logistiky je plná zajímavých příležitostí, které jsou dány nejen technologickým pokrokem, ale také měnícími se očekáváními spotřebitelů. Trendy v e‑commerce logistice mění způsob, jakým se skladuje zboží, jak se kompletují a doručují objednávky i to, do čeho se balí. 

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí