Expanze e‑shopu na vlastní pěst: Ano nebo ne?

Přemýšlíte nad rozšířením svého e‑shopu do zahraničí, ale obáváte se komplikací a nejistot, které s tím mohou být spojeny? Rozhodování pro expanzi e‑shopu do zahraničí může být pro mnoho podnikatelů obtížné a zdlouhavé. V článku shrneme, jaké jsou výhody a nevýhody expanze na vlastní pěst. Zjistěte, jestli je to pro vás to pravé!

Svět elektronického obchodování nabízí obrovský potenciál pro podnikatele, kteří chtějí rozšířit své podnikání do zahraničí. Expanze e‑shopu do zahraničí může otevřít cestu k novým trhům a tím pádem i k růstu tržebposílení konkurenceschopnosti. Pokud chcete celý proces zvládnout sami, musíte počítat s důkladnou přípravouinvesticemi. Podívejme se blíže na to, co tato cesta obnáší.

M_NK Expand I Průzkum trhu v zahraničí.png

Expanze e‑shopu na vlastní pěst zahrnuje několik klíčových aspektů. Za prvé, je třeba provést důkladný průzkum trhupochopit místní zvyklosti, preferencekonkurenci. Dále je nutné přizpůsobit e‑shop pro cílový trh, včetně překladu obsahu, lokalizace platebních možnostídopravy. Finanční náročnost expanze závisí na rozsahu a složitosti změn, které je třeba provést, včetně marketingových aktivit a právních záležitostí.

Měli byste se do toho pustit sami? To samozřejmě záleží na všem uvážení. Tady je několik argumentů pro i proti:

Proč ano?

Expanze na vlastní pěst umožňuje podnikatelům mít plnou kontrolu nad procesem flexibilitu adaptace na novém trhu. Podnikatelé mohou přizpůsobit své strategie a nabídku specifickým potřebám a preferencím dané země. Tím vytvářejí konkurenční výhodu a zvyšují šance na úspěch.

Expanze do zahraničí může otevřít nové trhy s větším počtem potenciálních zákazníků. Pokud podnikatel dokáže správně identifikovat a oslovit tyto zákazníky, může zaznamenat významný růst tržeb a zisků.

Expanze na vlastní pěst umožňuje podnikatelům budovat si vlastní značku reputaci. Přímý kontakt se zákazníky a možnost poskytovat kvalitní služby a personalizovanou zkušenost může posílit vztahy se zákazníky a vést ke větší loajalitě.

M_Proč ano I NK Expand.png

Proč ne?

Expanze e‑shopu na vlastní pěst může být časově finančně náročná. Podnikatelé musí investovat do průzkumu trhu, překladů, lokalizace, či marketingových aktivit. To ale zdaleka není vše a tyto náklady mohou být vysoké, zejména pro malé a střední podniky s omezenými zdroji.

Dalším problémem může být nedostatečná znalost místního trhukultury. Podnikatelé se musí naučit přizpůsobit svou nabídku a komunikaci místním zvyklostem a preferencím. Pokud se nedokážou efektivně přizpůsobit, mohou narazit na problémy ‑ podcení například sílu konkurence nebo nízkou poptávkou po nabízeném zboží. 

Mnoho e‑shopářů, kteří již expandovali na vlastní pěst, se často potýká s jazykovými problémy na svých zahraničních doménách e‑shopu. Důvodem je, že většina majitelů své e‑shopy překládá prostřednictvím běžně dostupných překladatelských nástrojů. Problém však spočívá v tom, že i přes rostoucí kvalitu strojových překladů, tyto nástroje nedokážou adekvátně zachytit místní jazykové zvyklosti, často používané výrazy nebo nejvyhledávanější klíčová slova.

Efektivním řešením tohoto problému může být alespoň korektura přeložených textů rodilým mluvčím z dané země. Tento mluvčí texty důkladně a relevantně upraví podle požadavků v dané zemi. Taková korektura nejenže zajistí jazykovou správnost, ale také zvýší celkový dojem na zákazníka. E‑shop tak působí více důvěryhodně.

Expanze e‑shopu na vlastní pěst je opravdu strategickým rozhodnutím, které vyžaduje důkladnou analýzu a plánování. Má své výhody, jako je kontrola, flexibilita a možnost vyšších zisků, ale také své nevýhody, jako jsou vysoké náklady a rizika spojená s neznámým trhem. V našem checklistu pro expanzi e‑shopu se dozvíte, na jaké důležité aspekty byste se měli zaměřit jak naplánovat expanzi vašeho e‑shopu bod po bodu.

M_Proč ne I NK Expand.png

Pro některé podnikatele může být výhodnější spolupracovat s partnerskou firmou, která již má zkušenosti a infrastrukturu na daném trhu. Náklady a rizika spojená s expanzí do zahraničí můžete snížit také spoluprací se specialisty zabývajícími se lokalizací e‑shopů, jako jsou ti naši. Nakonec je důležité zhodnotit své vlastní schopnosti a zdroje. Expanze na vlastní pěst vyžaduje řízení a koordinaci mnoha procesů a bez dostatečného know‑how a kapacity, může být daleko výhodnější využít služeb zkušených profesionálů. Obraťte se na nás!

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí