Legislativní změny pro provozovatele e‑shopů v roce 2024

Od 1. 1. 2024 dochází k řadě legislativních změn. V tomto článku se zaměříme na nejvýznamnější změny, které mají přímý dopad na provozovatele eshopů.

Obecné změny týkající se prakticky všech provozovatelů eshopů

 • Povinnost uvádět ceny a slevy: Nově budou muset eshopy uvádět ceny a slevy v souladu s novou právní úpravou. Za porušení této povinnosti hrozí pokuty až do výše 5 milionů Kč.
 • Ověření uživatelských recenzí: Eshopy budou odpovědné za ověření, že zveřejněné recenze pocházejí od zákazníků, kteří si produkt nebo službu skutečně zakoupili či použili.
 • Změna v zákonné záruce: Končí dvouletá zákonná záruka. Nově bude prodávající odpovídat pouze za vady, které zboží mělo již při jeho převzetí spotřebitelem. Zákazníci musí nově prokázat, že vada vznikla už při výrobě.
 • Hierarchie práv z vadného plnění: Nově bude upřednostňováno odstranění vady buď dodáním nové věci bez vady, nebo opravou věci.
 • Odpovědnost za montáž či instalaci: Prodávající bude mít odpovědnost i za vady věci způsobené při montáži či instalaci kupujícím, pokud kupující postupoval podle chybného návodu.
 • Písemné potvrzení o přijetí zboží do reklamačního řízení: Zpřesňují se povinnosti při vydávání tohoto potvrzení.
 • Změny ve zpracování cookies: Pouze technické soubory cookie lze zpracovávat bez souhlasu uživatele. Ostatní soubory cookie vyžadují výslovný souhlas.
 • Prodloužení reklamační lhůty: Nově se lhůta, kdy musí eshopy prokázat, že vada nebyla způsobena zákazníkem, prodlužuje na 1 rok.
 • Transparentnost cen před slevovými akcemi: Obchodníci musí začít uvádět jako „původní cenu“ produktu nejnižší částku, za kterou produkt nabízeli za posledních 30 dní před zlevněním.
 • Transparentnost v online nakupování: Spotřebitelé musí mít jasné informace o tom, podle čeho je zboží ve výpisech produktů srovnané.

Změny v zákoníku práce se týkají všech provozovatelů eshopů, kteří mají ve svých firmách zaměstnance

Nezapomínejte přitom ani na sezónní brigádníky ve skladech, kteří pro e‑shop pracují na základě dohody o provedení práce. I těchto brigádníků se změny týkají. Aktuální změny přináší nové požadavky na zaměstnavatele a zaměstnance zejména v oblasti elektronické komunikace a práce na dálku, ale také v oblasti pracovního odpočinku a práce přesčas.

 • Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku: Byl zaveden nový paragraf § 190a, který pojednává o náhradách nákladů při výkonu práce na dálku, jako jsou elektřina, vytápění, voda apod. Náhrada je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí a v současné době je to 4,60 Kč za hodinu práce. To se týká především například operátorů zákaznické podpory nebo copywritery, kteří pro eshopy pracují z domu.
 • Pracovní smlouvy a dohody uzavírané elektronicky: Novela umožňuje elektronické uzavírání pracovních smluv, Dohod o provedení práce (DPP) a Dohod o pracovní činnosti (DPČ), stejně jako provádět jejich změny elektronicky. Zaměstnanec má právo od pracovní smlouvy či dohody odstoupit ve lhůtě 7 dnů bez udání důvodu.
 • Informování zaměstnanců pracujících na základě DPP/DPČ: Stejně jako u pracovního poměru, musí být zaměstnanci písemně informováni o místě výkonu práce, sídle zaměstnavatele, pracovní náplni apod. Pokud údaje neobsahuje dohoda, musí zaměstnavatel písemně informovat zaměstnance. To se týká i časového rozvrhu práce, o kterém musí být dohodáři informování s alespoň 3denním předstihem.
 • Nepřetržitý denní odpočinek: Zaveden nový pojem „nepřetržitý denní odpočinek“ místo „doba odpočinku“. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
 • Další dílčí změny: Novela rovněž zahrnuje změny v úpravě nepřetržitého odpočinku zaměstnanců a další změny v zákoníku práce.
 • Dovolená pro dohodáře: Změny včetně „dovolené dohodářů“ nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024. Pro nárok na dovolenou u dohodářů však musí být splněny specifické podmínky pro dlouhodobou spolupráci.

Změny v DPH a dalších daních se pak týkají prakticky všech podnikatelských subjektů v Česku.

Hlavní změnou je redukce počtu snížených sazeb na jednu jedinou sazbu ve výši 12 %. Základní sazba 21 % zůstává beze změny. Mezi konkrétními změnami sazeb DPH dochází k následujícím přesunům:

 • Jednotná snížená sazba: Snížená sazba 12 %, základní sazba 21 % zůstává beze změny.
 • Změny sazeb: Různé položky podléhají zvýšení, snížení nebo zůstávají beze změny.
 • Zvýšení: Z 10 % na 21 % pro některé služby a z 15 % na 21 % pro nápoje a další.
 • Snížení: Na 0 % pro knihy, z 15 % na 12 % pro potraviny a některé služby.

Další daňová opatření budou mít vliv na provozovatele eshopů především v oblasti daňového zatížení, účetnictví a možných nákladů spojených s provozem eshopu.

Mezi ně patří například nákupy zboží, investice do vozového parku, reklamní činnost a administrativa spojená s účetnictvím.

 • Zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob z 19 % na 21 %.
 • Rozšíření progrese u daně z příjmu fyzických osob: Vyšší, 23% sazba daně se bude uplatňovat od příjmů přesahujících 1 582 812 Kč ročně (pro rok 2024).
 • Změny v odvodech u dohod o provedení práce: Limit pro srážkovou daň a sociální a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce je stanoven na 25 % průměrné mzdy (10 500 Kč pro rok 2024) u jednoho zaměstnavatele.
 • Při souběhu více dohod u několika zaměstnavatelů je limit pro důchodové pojištění 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč pro rok 2024). Tato změna by však měla začít platit až do 1. 7. 2024.
 • Změny v osvobození nepeněžních benefitů: Nový limit pro osvobození nepeněžních „volnočasových“ benefitů ve výši poloviny průměrné mzdy, což pro rok 2024 činí 21 983 Kč ročně.
 • Zrušení některých odčitatelných položek a slev na dani: Například zrušení slevy na studenta a školkovného.
 • Zrušení daňové uznatelnosti daru ve formě tichého vína: Po zavedení konsolidačního balíčku již nebude možné za daňově uznatelný náklad považovat tiché víno v podobě reklamního nebo propagačního předmětu.
 • Zavedení konceptu funkční měny: Možnost použít cizí měnu (EUR, USD, GBP) jako měnu účetnictví, pokud je měna primárního ekonomického prostředí účetní jednotky odlišná od české koruny.
 • Vyloučení nerealizovaných kurzových rozdílů ze zdanění: Možnost rozhodnout se, zda budou nerealizované kurzové rozdíly zdaňovat na roční bázi či až v okamžiku realizace.

V roce 2024 dojde v evropské legislativě k několika klíčovým změnám, které se dotknou provozovatelů eshopů:

 • Digital Markets Act (DMA) a Digital Services Act (DSA): Tato legislativa zahrnuje pravidla pro velké online platformy, která mají zajistit spravedlivější konkurenční podmínky a regulovat praktiky "velkých technologických" společností. DSA se zaměřuje na bezpečnější digitální prostor, včetně lepší kontroly obsahu online a pravidel pro online prodej produktů. Tyto akty také zahrnují transparentnost algoritmů a požadavky na analýzu systémových rizik. DSA by měl být plně uplatňován od února 2024.
 • Změny v oblasti DPH v digitálním věku: Nová pravidla pro efakturaci a automatické hlášení údajů o transakcích v reálném čase pro mezinárodní obchody v rámci EU. Tato opatření by měla zlepšit detekci a řešení problémů s DPH a podvodů. Efaktury budou muset splňovat standardy EN16931 a Peppol BIS Billing 3.0.
 • Reforma celních předpisů EU: Tato reforma zahrnuje zavedení jednotného online datového systému a nová pravidla pro online tržiště. Cílem je zjednodušení celních povinností a procesů a lepší vymáhání standardů EU. Reforma také zruší osvobození od cla pro zboží v hodnotě do 150 € a zavádí nová pravidla pro zajištění plnění celních povinností ze strany online tržišť.

Je důležité si uvědomit, že provozovatelé e‑shopů budou muset brát v úvahu nejen nedávné změny v tuzemské legislativě, ale i změny přicházející v rámci evropské legislativy. Je dobré se i na tyto změny v zahraničí dívat a sledovat je, protože mohou mít významný dopad na provozování e-shopů. Soubor českých a evropských legislativních změn je ale obrovský a pro provozovatele e‑shopů tak často není snadné se v novinkách vyznat.

Pokud jste provozovatelem českého e‑shopu a plánujete expanzi do zahraničí, obraťte se na naše specialisty. Poskytneme vám podrobné informace týkající se provozu e‑shopů v různých zemích Evropy a pomůžeme vám přizpůsobit se novým legislativním požadavkům.

Sledování změn a přizpůsobení se novým pravidlům je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti vašeho e‑shopu v dnešním rychle se měnícím prostředí. Buďte připraveni a kontaktujte nás pro další informace a konzultace týkající se expanze vašeho e‑shopu do zahraničí.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí