Švýcarsko volá: Návod na úspěšnou expanzi za Alpami

Kam směřovat expanzi vašeho e‑shopu? Jeden z trhů, který se často objevuje v seznamu potenciálních cílů, je Švýcarsko. Jako země s jedním z nejrozvinutějších a nejstabilnějších ekonomických systémů na světě představuje lákavou příležitost pro firmy hledající odbytiště. Jak se ale procesem expanze úspěšně prokousat?

Proč expandovat do Švýcarska?

Švýcarsko je často na vrcholu seznamu zemí pro firmy, které zvažují mezinárodní rozšíření. Mají k tomu pádné důvody. Statistiky ukazují, že v roce 2022 dosáhl švýcarský trh e‑commerce hodnoty přibližně 10 miliard eur a očekává se, že v následujících letech bude růst pokračovat. Přibližně 98% obyvatel Švýcarska má přístup k internetu85% z nich pravidelně nakupuje online.

Tyto čísla naznačují, že Švýcarsko nabízí obrovský potenciál pro společnosti, které chtějí proniknout do sektoru e‑commerce.

Expanze do Švýcarska s e-shopem - NK Expand.png

Silná stabilní ekonomika a vysoká kupní síla

Silná a stabilní švýcarská ekonomika slibuje předvídatelnost a jistotu pro firmy a investory. Tyto příznivé ekonomické ukazatele souvisí i s tím, že Švýcarsko má jednu z nejvyšších úrovní životního standardu na světě. Tamní obyvatelé tedy mají vysokou kupní sílu. Tento faktor může být pro podniky velmi přitažlivý, zejména pro ty, které prodávají prémiové produkty nebo služby.

Silná ekonomika, politická stabilita a vysoký příjem na obyvatele Švýcarsko drží mezi zeměmi s nejvyššími standardy života na světě. Není divu, že alpská konfederace je hodnocená jako jedna z nejlepších zemí na světě pro život. Pro firmy to znamená i velké množství potenciálních talentovaných zaměstnanců.

V neposlední řadě má Švýcarsko čtyři oficiální jazyky (němčina, francouzština, italština a rétorománština), což usnadňuje expanzi na trhy států, v nichž se těmito jazyky mluví.

Jiný kraj – jiný trh

I když je Švýcarsko atraktivním regionem pro expanzi, existují také určitá omezení a výzvy, které je třeba zvážit.

Švýcarsko má specifické právní a regulační normy, které mohou být pro podnikatele ze zahraničí přísnější, než jsou zvyklí z domova. Tato pravidla mohou zahrnovat nejrůznější aspekty od zaměstnaneckých vztahů až po ochranu spotřebitelů a mohou se lišit mezi jednotlivými kantony.

To, co už jsme zmínili jako výhodu má ale i stinnou stránku. Tato země má čtyři oficiální jazyky, a to zpočátku může představovat překážku pro zahraniční firmy při komunikaci se zákazníky a zaměstnanci. Švýcarsko je rovněž známé svou vysokou životní úrovní, což se odráží i v nákladech. Nájem, mzdy a další náklady mohou být výrazně vyšší než v jiných zemích.

Švýcarsko je domovem mnoha mezinárodních společností a konkurence v některých oblastech může být silná. Zvažte, zda máte jasně definovanou nabídku, která vás od ní odlišuje.

A nezapomínejte, že ačkoli je Švýcarsko multikulturní, existují určité kulturní normy a specifika, kterým jakožto cizinci nemusíte úplně rozumět. Je důležité tyto rozdíly pochopit a připravit se na ně, abyste mohli úspěšně působit na švýcarském trhu.

Švýcaři jsou velmi přesnídodržování času je u nich na prvním místě, příchod na schůzky s jakýmkoli zpožděním je považován za nezdvořilost. Švýcarský vztah k přírodě je hluboko zakořeněný, s důrazem na recyklacirespektování přírodních prostorů, proto se očekává, že odpadky budou řádně tříděny a příroda bude respektována. Švýcaři jsou také známí svou neutralitou a mírovým přístupem, přičemž se obecně vyhýbají konfliktům ve prospěch zachování míru a stability.

Jak ovlivňuje nečlenství Švýcarska v EU plánování expanze?

I když Švýcarsko není členem Evropské unie, uzavřelo s EU řadu bilaterálních dohod, které umožňují relativně volný obchod a pohyb lidí. Přestože tato situace přináší určité výhody, stále existují jisté bariéry.

Navzdory dohodám mezi EU a Švýcarskem, které zjednodušují obchod, můžou se obchodníci setkat s některými celními překážkami nebo regulacemi, které by nemusely platit v rámci EU. Dejte si obzvlášť pozor i na předpisy týkající se dovozu a vývozu, balení označování zboží. S rozdíly se lze setkat i v pravidlech týkajících se ochrany dat, duševního vlastnictví nebo pracovních práv.

Myslete i na to, že i když dohody mezi EU a Švýcarskem poskytují svobodu pohybu lidí, mohou se při přesídlení zaměstnanců nebo při najímání místních pracovníků ve Švýcarsku vyskytnout větší administrativní nároky.

Svou roli hrají i politické vztahy mezi EU a Švýcarskem, které se mohou měnit a ovlivňovat i vaše podnikání. Je proto dobré sledovat politickou situaci a počítat s možnými změnami.

Expanze do Švýcarska - NK Expand.png

Jazyková rozmanitost, právní rozdíly, vysoké náklady na život a podnikání a také silná konkurence, jsou výzvami, které by měly být při plánování expanze do Švýcarska důkladně zohledněny. I přes potenciální obtíže, které může nečlenství Švýcarska v EU přinést, to můžete zvládnout. U nás vám tyto výzvy pomůžeme překonat a vaši expanzi úspěšně realizovat. Neváhejte se na nás obrátit a expandujte do této krásné a bohaté evropské země.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí