Analýza klíčových slov v cizím jazyce

Analýza klíčových slov je základem každé úspěšné expanze eshopu do zahraničí. Díky kvalitně zpracované analýze získáte informace o tom, jak zahraniční zákazníci vaše produkty a služby na internetu hledají. Budete tak přesně vědět, na jaká klíčová slova v cizím jazyce máte cílit a v čem byste se měli zlepšit.

Kvalitní analýza klíčových slov jako základ úspěšné expanze eshopu do zahraničí

Pokud už máte analýzu klíčových slov v češtině vypracovanou, použijeme ji jako základ pro analýzu klíčových slov ve vybraném cizím jazyce. Pokud analýzu v češtině nemáte, vytvoříme ji pro vás přímo v cizím jazyce. Analýzy klíčových slov vytváříme v němčině, maďarštině, rumunštině, bulharštině, chorvatštině a v jazycích dalších zemí, do kterých českým eshopům pomáháme expandovat.

Výstupem profesionální analýzy klíčových slov je dokument, který obsahuje tyto informace:

 • seznam klíčových slov relevantních k vašemu eshopu a oboru
 • klíčová slova využívaná vaší konkurencí ve vybrané zemi
 • hledanost klíčových slov ve vyhledávačích
 • relevantnost klíčových slov
 • míru konkurence klíčových slov
 • pozice klíčových slov ve vyhledávání
 • průměrné ceny za proklik (CPC – Cost Per Click)
 • doporučení na jaká další klíčová slova se zaměřit

„V NK Expand pro nás na začátku expanze našeho eshopu do Maďarska připravili detailní analýzu klíčových slov. I díky tomu překlady textů a znění našich PPC reklam od začátku odpovídaly internetovému vyhledávání v Maďarsku a tržby našeho eshopu se hned druhý měsíc od spuštění přehouply přes 5 milionů korun.“

Spolumajitel e‑shopu s nábytkem a bytovým vybavením

Postup prací při tvorbě analýzy klíčových slov

Proces tvorby analýzy klíčových slov je komplexní a zahrnuje práci SEO specialisty a lingvisty, který je rodilým mluvčím vybraného cizího jazyka. Zahrnuje tyto kroky: 

 1. Sběr dat – sesbírání podkladových dotazů relevantních k oboru a byznysu klienta. Při sběru dat pracujeme s nástroji Google Ads, Ahrefs, Marketing Miner, Similarweb aj.
 2. Data mining – zjišťování hledanosti, relevance, míry konkurence a dalších metrik k jednotlivým klíčovým slovům.
 3. Revize a čištění dat – vyřazení nerelevantních dotazů nebo dotazů s negativními konotacemi v daném jazyce.
 4. Kategorizace dat – rozřazení klíčových slov do skupin, obvykle podle produktové struktury eshopu.
 5. Finalizace dat – vytvoření výstupního dokumentu (obvykle Excel sešit) a interpretace dat pro snadné pochopení výsledků a správnou práci s nimi.

U posledního procesního kroku, který zahrnuje interpretaci zjištěných informací, je důležitá jeho srozumitelnost. Jen tak budete vědět, jak s analýzou klíčových slov dále pracovat. Využijete ji totiž nejen na začátku expanze vašeho eshopu do nové země, ale i v budoucnu. 

 

Jak využít hotovou analýzu klíčových slov v cizím jazyce naplno?

Analýza klíčových slov v cizím jazyce je dokumentem, který doporučuje nejvhodnější fráze pro váš eshop a podklady pro vaši marketingovou strategii. Využití analýzy klíčových slov je široké a zdaleka nezahrnuje jen úvodní fázi expanze eshopu do zahraničí. Při jakých příležitostech ji tedy využijete?

 • SEO překlad a lokalizace e‑shopu do cizího jazyka – citlivě a vhodně implementovaná klíčová slova tvoří základ kvalitně přeloženého a lokalizovaného webu a eshopu do cizího jazyka. Jen tak budou texty pro vyhledávače atraktivní a budou se zobrazovat na předních pozicích.
 • Online marketing – při navrhování vstupních stránek (tzv. landing pages), SEO optimalizaci webu a eshopu pro vyhledávače, navrhování PPC kampaní nebo tvorbě textů na web (copywritingu) je analýza klíčových slov zcela nezbytná.
 • Content marketing – zjištěné vzory hledání (jak lidé tvoří dotazy v internetových vyhledávačích) se vám budou hodit při tvorbě blogu, identifikaci cílových skupin ve vybrané zemi a tvorbě obsahové strategie.
 • User experience (UX) – analýza vám poskytne cenné informace i pro přiřazování vstupních stránek – při tvorbě nebo rozšiřování struktury eshopu nebo optimalizaci uživatelské přívětivosti eshopu.

Příklady praktického využití analýzy klíčových slov

Příklad 1 – Expanze českého e‑shopu s interiérovými vůněmi do Německa

 • Klíčový výraz v češtině: difuzér
 • Klíčový výraz v němčině (spisovná verze): Diffusor
 • Klíčový výraz v němčině (nespisovná verze vycházející z angličtiny): Diffuser

Závěr: Gramaticky správným překladem českého slova „difuzér“ do němčiny je výraz „Diffusor“. Tento výraz má v Německu hledanost na úrovni 12 100. Analýza klíčových slov však ukázala, že Němci mnohem častěji hledají gramaticky nesprávný výraz „Diffuser“, jehož původ pochází z angličtiny. Ten má hledanost na úrovni 40 500. Při lokalizaci eshopu do němčiny tak byl v souladu s firemní SEO strategií zcela logicky použit výraz s výrazně vyšší hledaností.

Příklad 2 – Expanze českého e‑shopu s klimatizacemi a čističkami vzduchu do Německa

 • Klíčový výraz v češtině: klimatizace, klimatizační zařízení
 • Klíčový výraz v němčině: „Klimagerät“, „Klimaanlage“

Závěr: České výrazy „klimatizace“, „klimatizační zařízení“ mají při lokalizaci do němčiny dva možné překlady. Zatímco výraz „Klimagerät“ má hledanost na úrovni 74 000, výraz „Klimaanlage“ má hledanost na úrovni 165 000. Tedy více než dvakrát vyšší. Při lokalizaci eshopu do němčiny tak byly použity oba výrazy, četnost jejich výskytu jsme však přizpůsobili míře hledanosti a výrazně častěji upřednostňovali hledanější výraz „Klimaanlage“.

 

Bez analýzy klíčových slov to zkrátka nejde

Zpracování kvalitní cizojazyčné analýzy klíčových slov je komplexní a časově náročný proces. Skládá se z celé řady kroků, na kterých úzce spolupracují SEO specialista, lingvista, editor a koordinující projektový manažer. Výsledná data jsou segmentována podle struktury e‑shopu pro snadné a přehledné používání analýzy. V souhrnné zprávě pak analýza interpretuje zjištěné výsledky tak, aby byly pro provozovatele e‑shopu, PPC/SEO specialisty, copywritery a další uživatele analýzy srozumitelné.

Investice do cizojazyčné analýzy klíčových slov se vám při jejím správném použití poměrně rychle vrátí. E‑shopu zajistí lepší umístění ve vyhledávačích, vyšší návštěvnost e‑shopu a kvalitnější konverzní poměry návštěvník / objednávka. Proto je profesionálně provedená analýza klíčových slov v cizím jazyce nezbytným základem úspěšné expanze e‑shopu do zahraničí.

Specialisté v NK Expand se na cizojazyčné analýzy klíčových slov dlouhodobě specializují. Kontaktujte nás pro bližší informace.

ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV PRO VÁS ZAJISTÍME PŘI EXPANZI DO TĚCHTO ZEMÍ

KOMU UŽ JSME PŘI EXPANZI DO ZAHRANIČÍ POMOHLI

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí