Proč (ne)používat strojový překlad e‑shopu

Strojový překlad se neustále zlepšuje a při expanzi e‑shopu do zahraničí se stává skvělým pomocníkem. Technologie má zajisté mnoho výhod. Její využití při překladu webu má však i pár úskalí. V článku se zaměříme na ty největší z nich.

Aby mohl e‑shop plně rozvinout svůj potenciál a dosáhnout úspěchu na nových trzích, je nezbytná kompletní lokalizace e‑shopu. Prvním krokem je překlad veškerého textu na webu. Obsahem v jazyce dané země dává značka najevo, že zákazníkům rozumí a respektuje jejich potřeby.

NK Expand I Překlady.png

Jak jej tedy zajistit?

Oblíbenou možností je strojový překlad. Hodí se zejména pokud v prvotní fázi, kdy potřebujete rychlou přípravu obsahu pro cílový trh. Moderní strojové překladové systémy, dokážou generovat překlady s rychlostí a efektivitou, která je pro manuální překlad nedosažitelná.

Velký e‑shop s mnoha produktovými popisy? Překlad do mnoha různých jazyků? V takových případech bývá strojový překlad přímo dar z nebes. Poradí si s překlady základních informací a umožní tak zahraničním zákazníkům orientaci na webu a získání základního povědomí o nabídce.

Jistě však tušíte, že to má háček: strojový překlad stále ještě nemůže zcela nahradit lidský pohled na věc. Obzvlášť má‑li pracovat s texty vyžadujícími znalost jemných lingvistických nuancí. Ani nejpokročilejší technologie si také nemusí poradit se všemi specifickými slovními obraty. Automatizovaný překlad také nebude brát ohled na kulturní kontext a odlišnosti.

Problém představují třeba marketingové slogany obsahující vtipné narážky. Marketingové texty se obecně vyznačují jazykovými hříčkami, metaforami nebo kulturně specifickými odkazy. Ty mohou být po takovém přeložení do jiného jazyka obtížně pochopitelné nebo ztratí svůj význam. I strojový překlad může na tvářích zákazníků vyloudit úsměv, ovšem z jiných důvodů. Třeba tak, že vygeneruje prapodivné stylistické nebo gramatické chyby – ale takový druh pobavení jistě není pro žádnou seriózní společnost žádoucí.

NK Expand I Příklad.png

Komplikace mohou vyvstat také u technických textů, zejména v případech, kdy je potřeba zachovat přesnost a jasnost informací. Technické dokumentace často obsahují odborné termíny, specifické pojmy a instrukce, které vyžadují naprosto správné porozumění. Špatné intepretace složitějších technických instrukcí můžou vést k potenciálně velmi nebezpečným situacím.

Strojový předklad je také překážkou při SEO optimalizaci. Nepřesnost klíčových slov a frází totiž vede k nesprávnému zařazení obsahu do relevantních vyhledávacích dotazů. V konečném důsledku pak klesá viditelnost webové stránky ve vyhledávačích a snižuje se organická návštěvnost. I z tohoto důvodu se vyplatí mít zkušeného překladatele, který dohlédne na všechny aspekty online marketingu. I v zahraničí platí, že přesnost, srozumitelnost a relevance obsahu pro cílové trhy a uživatele přináší odměnu.

Dbejte na důvěru

Důvěryhodnost je základním kamenem pro budování dobré pověsti značky. Potenciální zákazníci chtějí mít jistotu, že mohou spoléhat na kvalitu vašich produktů a služeb. Důvěra vytváří silné pouto mezi značkou a zákazníky, což vede k opakovaným nákupům a doporučování.

Profesionální dojem upevňuje schopnost značky přizpůsobit se místním zvyklostem, kulturním normám a očekáváním zákazníků. Weby a e‑shopy přeložené do místního jazyka, s kvalitním a přesným obsahem vytvářejí dojem, respektované a profesionální společnosti, která si váží svých zákazníků. V sázce je zkrátka celá reputace firmy.

Strojový překlad je užitečný nástroj, který může značně zjednodušit expanzi. S jeho použitím jsou ale spojena některá rizika. Pokud se pro něj e‑shop přece jen rozhodne, je dobré investovat minimálně ještě analýzy klíčových slov a korektury rodilým mluvčím.

Chcete vyčnívat z konkurence a získávat přízeň zahraničních zákazníků? Obraťte se na nás v NK Expand. S lokalizací máme bohaté zkušenosti a rádi vám pomůžeme jak s profesionálním, tak se strojovým překladem vašeho e‑shopu.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí