Online marketing pro zahraniční expanzi

Online marketing pro zahraniční expanzi, který prodává? Pro expanzi vašeho e-shopu do zahraničí zabezpečíme jeho SEO optimalizaci, PPC reklamu, direct e-mailing i komunikaci na sociálních sítích. Vhodně zvolený tón komunikace, citlivě použitá klíčová slova v cizím jazyce a originálně sepsané SEO texty rychle promění návštěvníky vašeho e-shopu v zákazníky.

V NK Expand pomáháme e-shopům expandovat na nové trhy už od roku 2014. Specializujeme se přitom na země střední a východní Evropy, ve kterých máme rodilé mluvčí se specializací na jednotlivé služby. Můžete se tak spolehnout, že analýzu klíčových slov v maďarštině, rumunštině, němčině nebo polštině pro vás vyhotoví přímo rodilí mluvčí z těchto zemí.

Analýza klíčových slov ve vybraném cizím jazyce

Důkladná příprava klíčových slov v cizím jazyce bude jedním ze základních pilířů vaší online marketingové strategie. Výstupem analýzy bude souhrn klíčových slov s celkovou hledaností jednotlivých dotazů a přehled hledanosti hlavních kategorií/podkategorií s komentářem a doporučením. Analýzu klíčových slov lze využít pro následující prvky online marketingu firmy:

 • PPC kampaně
 • Link building
 • Obsahová strategie
 • Úprava a SEO optimalizace struktury webu
 • Tvorba SEO textů pro obsahovou strategii

Více informací o analýzách klíčových slov najdete na stránce Analýza klíčových slov v cizím jazyce.   

SEO optimalizace webu v cizím jazyce

Na základě analýzy klíčových slov upravíme všechny důležité prvky vašeho eshopu a webových stránek ‒ title, description, nadpisy i alternativní popisky obrázků. Vše pro správné indexování a kvalitní výsledky při organickém vyhledávání vašeho webu.

Na vyžádání pro vás vyhotovíme i SEO audit. Jedná se o hloubkovou analýzu webu nebo eshopu, při které ověříme jeho způsobilost pro generování návštěvnosti z vyhledávačů. Při provádění SEO auditu se zpravidla zaměřujeme na tyto funkcionality webu:

 • Kontrola indexace
 • Kontrola existence vstupních stránek
 • Unifikace používaných URL
 • Kontrola rychlosti načítání webu
 • Kontrola architektury webu a interního prolinkování
 • Kontrola čitelnosti obsahu a optimalizace obrázků

Výstupem našeho SEO auditu pro vás bude identifikace možných problémových míst a návrh jejich řešení. Součástí našeho reportu bude i prioritizace nalezených příležitostí pro zlepšení – ne všechny problémy mají stejnou váhu a náročnost řešení. Na základě našich doporučení se můžete věnovat zlepšením, která vašemu webu a e-shopu přinesou největší a nejrychlejší užitek.

 

Zbožové /cenové srovnávače

Lokální zbožové srovnávače rozhodně doporučujeme při expanzi nepodceňovat. V každé zemi hrají ve světě e-commerce trošku jinou roli. V některých zemích se jedná o zásadní prodejní kanál a placená reklama na těchto webech vám může přivést nové zákazníky a objednávky. Například v Maďarsku rozhodně doporučujeme zvážit registraci na srovnávači Árukereső. V Rumunsku mezi největší srovnávače patří CompariPrice, v Polsku jasně dominuje tržiště Allegro a nejpoužívanějším německým srovnávačem je Amazon.

 
 
NK Expand | Online marketing pro expanzi do zahraničí

Expanze e‑shopu prostřednictvím Kaufland Global Marketplace

Při expanzi e-shopu do zahraničí můžete využít i prodeje na tzv. marketplaces (česky online tržiště). Kromě globálního Amazonu se v Evropě nabízí využití služeb německého Kaufland Global Marketplace. Prodej prostřednictvím tržišť však s sebou kromě řady výhod přináší i specifická úskalí, na která je dobré pamatovat. Více informací najdete na stránce Prodej na Kaufland Global Marketplace.

PPC kampaně

PPC reklama je zpravidla nejúčinnější nástroj pro získání návštěvníků eshopu v nové zemi. Reklama se zobrazuje pouze lidem, kteří se aktivně zajímají právě o vaše produkty. Ve vyhledávání neplatíte za zobrazení reklamy, ale pouze za prokliknutí uživatelem na reklamu. Takže zaplatíte pouze tehdy, když uživatel přijde na vaše stránky.

Aby reklama v dané zemi fungovala, nastavíme ji v souladu s místními specifiky, navrhneme originální znění reklam a průběžně budeme sledovat a spravovat její výkonnost.

Pro efektivní práci s PPC reklamou pro vás nastavíme a budeme využívat tyto nástroje:

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google Merchant Center
 • Sklik (pro ČR)
 • Tag Manager
 • Data Studio pro měsíční reporting výsledků

Pro úvodní nastavení PPC kampaní pak provedeme následující práce:

 • Implementace měřících kódů
 • Vytvoření textové inzerce ve vyhledávání (vč. základního vyhledání klíčových slov)
 • Nastavení Google Nákupů ve vyhledávání
 • Nastavení dynamického (popř. i statického) remarketingu
 
 
NK Expand | Online marketing pro expanzi do zahraničí

Direct e‑mailing ‒ newsletter

Komunikujte se svými zákazníky pravidelně. Newsletter je jedním z nejsilnějších prodejních kanálů. Pomůžeme vám nastavit sběr kontaktů v souladu s GDPR a pak s nimi pracovat tak, aby se do vašeho e-shopu zákazníci vraceli.

Používáme zejména MailChimp nebo Ecomail, umíme ale i SmartEmailing nebo Mail Komplet.

 
 

Link building

Link building (někdy také linkbuilding nebo budování zpětných odkazů) je jedním z nejdůležitějších SEO nástrojů pro budování reputace vašich stránek v online světě. Link building patří do skupiny off-page metod SEO optimalizace pro vyhledávače, probíhá tedy mimo vaše stránky. Čím kvalitnější a důmyslnější síť zpětných odkazů budou vaše stránky mít, tím důvěryhodnější budou pro vyhledávače, které je budou před jinými stránkami upřednostňovat. Získáte tak lepší pozice ve výsledcích vyhledávání a tím i vyšší návštěvnost stránek.

Linkbuildigových metod pro budování zpětných odkazů je celá řada. Některé jsou jednoduché, jako například prosté prolinkování vašeho obsahu s weby vašich partnerů (tzv. výměna odkazů). Jiné metody jsou složitější a vyžadují více času na přípravu a provedení. Patří sem například:

 • Tvorba a využití vlastních microsites pro vzájemné prolinkování
 • Broken linkbuilding – náhrada nefunkčních odkazů
 • Linkbaiting – tvorba obsahu s linkbuildingových potenciálem (vyžaduje důkladnou práci s klíčovými slovy)
 • Influencer marketing
 • Barterová spolupráce (např. s dodavateli, odběrateli)
 • Přímý nákup zpětných odkazů, popř. sponzoring
 • Strategické partnerství s relevantními weby a e-shopy
 • Publikace vlastního obsahu (např. blogových článků, návodů, rad a doporučení aj.) na serverech třetích stran a v agregátorech tiskových zpráv
 • Vytvoření účtů a registrace do tematických nebo oborových katalogů
 • Tvorba obsahu k prolinkování ve Wikipedii
 
 

Sociální sítě

Buďte vašim zákazníkům nablízku. Sociální sítě jsou ideálním nástrojem pro budování a podporu značky vašeho e-shopu. Skvěle slouží i pro podporu prodeje produktů a služeb. Díky sociálním sítím máte možnost efektivně budovat vztahy se svou komunitou. Dělejte marketing tam, kde jsou vaši zákazníci. Váš profil na Facebooku, Instagramu nebo YouTube je místem časté návštěvy vašeho zákazníka při jeho rozhodování, zda u vás nákup uskutečnit. Na sociálních sítích hledá váš profil a chce se ujistit, že se rozhoduje správně. Využijte ve svůj prospěch obrovský vliv, kterým sociální sítě disponují.

Cena online marketingu pro zahraniční expanzi

Výhodou online marketingu NK Expand je kombinace českých SEO a PPC specialistů a rodilých mluvčí v jednotlivých zemích. Ceny poskytovaných služeb se nám tak daří udržovat na přijatelné výši. SEO analýzu eshopu jsme schopní vyhotovit už za cenu od 1 490 Kč, kompletní analýzu klíčových slov v cizím jazyce pro vás zpracujeme už od 8 000 Kč. Více informací najdete v našem ceníku.

 
 
NK Expand | Online marketing pro expanzi do zahraničí

ONLINE MARKETING PRO VÁS ZAJISTÍME V TĚCHTO ZEMÍCH

KOMU UŽ JSME PŘI EXPANZI DO ZAHRANIČÍ POMOHLI

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí