Ceník běžných a SEO překladů

Ceny překladů se odvíjí od mnoha faktorů a pohybují se od desetikorun až po stokoruny za normostranu.* Záleží přitom na následujících okolnostech:

  • odbornost textu
  • životnost textu
  • implementace klíčových slov
  • míra podobnosti textů

Pošlete nám vaše texty k překladu a my vám obratem sdělíme cenu a nejlepší způsob realizace překladu. Naše nabídka je nezávazná a bude záležet jen na vás, zda ji využijete.

Podívejte se na několik konkrétních příkladů, jak jsme SEO překlady pro eshopy při jejich expanzi do zahraničí realizovali a jaká byla jejich výsledná cena.

Ukázka ceny překladu při expanzi českého eshopu do Rumunska

Naším klientem byl v tomto případě úspěšný prodejce produktů pro nehtovou kosmetiku. Po stabilizaci českého eshopu se klient rozhodl expandovat do Rumunska.

Po přípravné fázi, která zahrnovala export textů do formátu .csv, rešerši referenčních webů a vyhotovení SEO analýzy klíčových slov, jsme se pustili do překladu. Ten probíhal v CAT nástroji Memsource/Phrase, díky kterému jsme zohlednili významnou míru opakování. Výsledná jednotková cena se tak snížila ze základní sazby 370 Kč na 121 Kč bez DPH. Součástí překladu byla samozřejmě i citlivá implementace klíčových slov tak, aby text zněl přirozeně, ale současně fungoval při organickém vyhledávání.

Po dokončení základního překladu textů jsme přeložili i metadata (titles, descriptions, alt descriptions aj.) a vše pak zkorigovali rodilým mluvčím rumunštiny. Součástí korektury byla i lokalizace eshopu, tedy přizpůsobení rumunskému kulturnímu prostředí. Po importu textů nazpět do CMS jsme ve frontendu provedli vizuální kontrolu zalamování textů, CTA buttonů, položek menu eshopu atp. A rumunská verze eshopu byla na světě.

Detailnější popis najdete v případové studii Jak jsme pomáhali českému eshopu expandovat do Rumunska.

Ukázka cen překladů při expanzi německého eshopu do zemí východní Evropy

V tomto případě jsme pomáhali německému eshopu s Home & Garden vybavením při jeho expanzi do Česka, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Rumunska. Předmětem překladu byly jen produktové popisky a cílem klienta bylo dosáhnout na co nejnižší cenu.

Překlad vyexportovaných textů ve formátu .csv jsme provedli v CAT nástroji Memsource/Phrase. Díky tomu jsme mohli zohlednit velmi vysokou míru opakování, která se ve více než 5 000 normostranách zdrojových textů nacházela. Výsledkem bylo následující snížení jednotkových cen překladů:

Překlad rodilým mluvčím z angličtiny do slovinštiny – snížení ze základní ceny 520 Kč/NS na 99 Kč/NS
Překlad rodilým mluvčím z angličtiny do chorvatštiny – snížení ze základní ceny 520 Kč/NS na 90 Kč/NS
Překlad rodilým mluvčím z angličtiny do rumunštiny – snížení ze základní ceny 520 Kč/NS na 106 Kč/NS

Sami vidíte, že díky opakování lze u překladů dosáhnout na slevu i více než 80 %.

Ukázka cenové úspory při překladu pro slovenský eshop expandující do Česka

I když na českém ecommerce trhu působí spousty eshopů, stále je zde prostor i pro konkurenci ze zahraničí. Obdobně jsme pomohli se vstupem do Česka i slovenskému eshopu se svářecí technikou. Pro překlad mezi dvěma podobnými jazyky se nabízelo využít technologii Machine Translation (např. DeepL). Odborná terminologie produktových popisků však nakonec vyžadovala zpracování překladatelem, který se na technickou terminologii specializuje.

Jako vždy jsme zohlednili opakování použitím CAT nástroje Memsource/Phrase. Díky tomu jsme u prvního překladu dosáhli na 12% opakování, u překladu druhé části pak dokonce na 42% opakování. A protože jsme v součtu překládali celkem 524 normostran textů, přeložili jsme pro klienta celkem 118 normostran zcela zdarma.

* Jedna normostrana (NS) = 1 800 úhozů (znaků vč. mezer).

KOMU UŽ JSME PŘI EXPANZI DO ZAHRANIČÍ POMOHLI

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí