Jak jsme pomáhali českému e‑shopu expandovat do Rumunska

Naším zákazníkem je úspěšný distributor a prodejce nehtové kosmetiky. E‑shop prodává vlastní produkty i mnoho mezinárodních značek. Konkurenční výhodou firmy je široký sortiment výrobků pro nehtovou kosmetiku. Firma při jeho prodeji kombinuje přijatelnou cenu za co nejlepší kvalitu. Po stabilizaci internetového prodeje v ČR se provozovatelé e-shopu rozhodli expandovat do Rumunska.

Proč Rumunsko?

Zákazník zvolil Rumunsko záměrně – jedná se o rozvíjející se zemi s nízkým podílem e-commerce (pouze cca 15 000 e-shopů), dynamicky rostoucím podílem online prodeje v rámci celého trhu a nadprůměrným přístupem obyvatel k internetu. Rumunsko tak představuje ideální cíl expanze pro české e-shopy.

Čím dříve online prodejce do Rumunska expanduje, tím snadněji si zde vybuduje svoji pozici a tím větší kus trhu získá pro svoji značku.

NK Expand | Pomáháme expandovat e-shopům do Rumunska

Pokud máte Rumunsko v hledáčku a zvažujete expanzi vašeho e-shopu do této zajimavé balkánské země, spolehněte se na rodilé mluvčí rumunštiny v NK Expand. Uvidíte, že vše půjde výrazně snáz a rychleji.

Proces expanze e‑shopu do Rumunska

Příprava a lokalizace e-shopu do rumunštiny

V prvé řadě bylo nutné kodifikovat žádoucí tonalitu komunikace vůči rumunským zákazníkům e-shopu. Se zákazníkem jsme sestavili takzvanou stylovou příručku (Style Guide) obsahující pravidla komunikace firmy. Současně jsme vyhotovili analýzu klíčových slov v rumunštině. Příručku a klíčová slova jsme pak využili ve všech fázích překladatelského procesu, který zahrnoval i SEO optimalizaci. Texty v rumunštině tak jsou stylisticky jednotné a e-shop díky citlivé implementaci klíčových slov dosahuje kvalitních výsledků ve vyhledávání.

Kroky překladatelského procesu:

  1. Příprava textů na překlad (export z redakčního systému webu).
  2. Rešerše referečních webů a dalších zdrojů (ujasnění terminologie, klíčových slov aj.)
  3. Analýza klíčových slov, ověření jejich funkčnosti přes Google AdWords, sestavení terminologického glosáře, lokalizace klíčových slov do rumunštiny.
  4. Překlad textů lingvistou se specializací na marketingové překlady. Při překladu jsme použitím CAT nástroje Memsource zohlednili i významnou míru opakování (částečnou podobnost textů), která je zvláště u e-shopů zcela obvyklá. Výsledná jednotková cena se tak snížila ze základní sazby 370 Kč na 121 Kč bez DPH.
  5. Součástí překladu byla i citlivá implementace klíčových slov tak, aby text zněl přirozeně, ale současně fungoval při organickém vyhledávání.
  6. Překlad metadat (alternativní popisky, page titles, description aj.)
  7. Jazyková korektura rodilým mluvčím rumunského jazyka, která zajistila atraktivitu, přirozenost a čtivost textů u rumunských návštěvníků e-shopu.
  8. Lokalizace přeložených textů (přizpůsobení překladu rumunskému kulturnímu prostředí)
  9. Vizuální kontrola textů po importu do webového prostředí (zalamování textů, CTA buttony, položky menu aj.) – výstupem vizuální kontroly pak byl report změn pro implementaci.
NK Expand | Pomáháme expandovat e-shopům do Rumunska

Právní a administrativní pomoc v Rumunsku

Po dokončení lokalizace e-shopu do rumunštiny přišla řada na splnění řady legislativních povinností. Ty zahrnovaly například zajištění pravidel pro nakládání s osobními údaji zákazníkům, formuláře pro vrácení zboží, všeobecných obchodních podmínek aj.

Otevření bankovního účtu v Rumunsku

Součástí právní pomoci bylo i založení bankovního účtu ve vybrané rumunské bance a vyhotovení soudně ověřených překladů bankou požadovaných dokumentů. Ve všech těchto záležitostech se jako neocenitelný pomocník ukázal náš rodilý Rumun, který v Rumunsku žije a specifika jednání s tamními úřady důvěrně zná. Díky tomu dokáže s úřady, bankami a dalšími institucemi jednat výrazně efektivněji než když si vše zajišťuje klient sám jako cizinec.

Zákaznická podpora po spuštění e‑shopu v rumunštině

V Rumunsku jsou zákazníci zvyklí zákaznickou podporu využívat opravdu intenzivně. Je tak nutné zajistit nejen lokální telefonní číslo, ale i obsluhu zákaznické podpory v rumunštině. Po spuštění e-shopu jsme pro zákazníky zajistili následující prvky zákaznické podpory:

Zákaznická podpora poskytovaná písemně (dotazy u objednávek, komentáře pod příspěvky na Facebooku, e-maily s dotazy od potenciálních zákazníků).

Zákaznická péče poskytovaná telefonicky rodilými Rumuny (dotazy potenciálních i stávajících zákazníků k charakteru prodávaných výrobků, způsobům doručení, procesu vrácení zboží atp.). Naši operátoři v Rumunsku si nastudovali produktovou nabídku e‑shopu a časté otázky a odpovědi a po zaškolení byli schopni na dotazy zákazníků odpovídat zcela samostatně.

NK Expand | Pomáháme expandovat e-shopům do Rumunska

Online marketing překlady do rumunštiny

Průběžnou tvrobu obsahu pro sociální sítě a další prvky online marketingu firmy si zákazník zajišťoval svými silami. Na nás bylo tyto texty kvalitně překládat do rumunštiny. Průběžně jsme tak realizovali překlady PPC kampaní a příspěvků na sociální sítě – texty určené k zvyšování povědomí o značce, podpoře prodeje, informování o novinkách v sortimentu atp.

Veškerý obsah překládali stejní lingvisté jako samotný web a e-shop. Zajistili jsme tak terminologickou a stylistickou konzistenci přeložených textů, které na návštěvníky e-shopu působily autenticky, srozumitelně a atraktivně.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí