Obsahový marketing pro získání nových zákazníků při expanzi e‑shopu do zahraničí

Daří se vašemu eshopu na tuzemském trhu a uvažujete nad expanzí do zahraničí? Hledáte další ověřené způsoby, jak získat v zahraničí zákazníky? Přečtěte si, jaké výhody vašemu eshopu přinese obsahový marketing a jak může tvorba obsahu podpořit vaše podnikání na zahraničním trhu.

Cíle obsahového marketingu

Obsahový marketing (content marketing) se zabývá tvorbou a následnou publikací obsahu, který je pro jeho cílovou skupinu přínosný. Cílem obsahového marketingu je přilákat pozornost a vyvolat u čtenářů nějakou akci. Tou většinou bývá uskutečnění nákupu, ale stejně tak to může být i poskytnutí reference nebo třeba změna vnímání značky.

Provozovatelé e-shopů většinou obsah publikují proto, aby jeho prostřednictvím generovali nové zákazníky. Jedná se však o dlouhodobý cíl, na kterém je třeba soustavně pracovat a mít přitom dobře zpracovanou i takzvanou cestu zákazníka. Jakmile potenciálního zákazníka obsahem zaujmete, začne vás sledovat. A pokud je pro něj váš obsah důvěryhodný, produkt si zakoupí. Právě přechody mezi těmito fázemi tvoří cestu zákazníka, která by z logiky věci měla být co nejkratší, ale také nejpříjemnější.

Formy obsahového marketingu

Svět obsahu je pestrý, a tak existuje hned více různých forem obsahového marketingu. Při výběru typu obsahu byste měli zvážit, jaké komunikační kanály vyhovují vaší cílové skupině. Často je vhodná i kombinace více forem současně. Například ke zveřejněnému videu přidejte i psaný text – zákazník se tak bude moci rozhodnout, kterou formu upřednostní.

Jako u každé aktivity je i u obsahového marketingu dobré vědět, kam s ním směřujeme, jaké jsou vaše cíle a jak jich chcete dosáhnout. Proto je vhodné začít s vytvořením obsahové strategie, která na tyto otázky dává odpovědi.

Nejčastější formy obsahového marketingu

  • publikace blogových článků na webu vlastního eshopu nebo na externích webech (tzv. linkbuilding)
  • publikování příspěvků na sociálních sítích – příspěvky fungují lépe, když obsah doplníte o fotky, videa nebo infografiky
  • audio obsah ve formě podcastů

Publikování obsahu na externích webech pomáhá dosahovat vyšší efektivity při budování SEO pozice e-shopu. Pomocí link‑buildingu (zpětných odkazů) navštíví váš eshop více návštěvníků a zvyšuje se tak pozice eshopu ve vyhledávačích.

Linkbuilding jako efektivní SEO nástroj obsahového marketing

V posledních letech se linkbuilding stal jedním z nejefektivnějších SEO nástrojů. Prostým prolinkováním s dalšími weby (tzv. výměna odkazů) to ale teprve začíná. Další metody jsou složitější a vyžadují výrazně více času na přípravu i samotné provedení. Patří sem například linkbaiting, tvorba micro stránek nebo práce s agregátory tiskových zpráv. Více informací se o linkbuildingu dočtete na stránce Online marketing pro zahraniční expanzi.

Proč investovat do tvorby obsahu v cizím jazyce?

Tvorba cizojazyčného obsahu ze strany eshopu je viditelným projevem zájmu a péče o zákazníky. Aktivity obsahového marketingu se však zhodnocují až časem. Proto je důležité, aby publikovaný obsah byl nejen relevantní, ale také dlouhodobě udržitelný a pravidelný.

Co vám přinese tvorba relevantního obsahu

  • buduje vztahy se zákazníky a zvyšuje pravděpodobnost, že u vás nakoupí i příště
  • zvyšuje důvěryhodnost eshopu na zahraničním trhu
  • buduje komunitu potenciálních zákazníků
  • přivede na eshop nové návštěvníky
  • buduje lepší SEO pozice eshopu ve vyhledávačích
  • zlepšuje obchodní výsledky eshopu (vyšší obrat, lepší marže)

Je velmi důležité, aby veškerá tvorba obsahu v cizím jazyce vycházela z cizojazyčné analýzy klíčových slov, která podporuje SEO optimalizaci e-shopu. Jen tak budou internetové vyhledávače schopné vaše texty najít, zaindexovat a zobrazovat vůči relevantním dotazům v organickém vyhledávání.

Jak tvořit správný obsah?

Jak už bylo zmíněno, jednotlivé aktivity obsahového marketingu by měly vycházet z obsahové strategie. Pamatujte, že obsahem prezentujete to, co děláte. Při tvorbě obsahu myslete vždy na srozumitelnost, jednoduchost a relevantnost. Zvolte si hlavní téma vašeho podnikání, komunikujte z něj to nejdůležitější a postupně toto téma rozvíjejte.

Obsah lze považovat za kvalitní v případě, kdy čtenáře pobaví nebo nenásilnou formou poučí a oni ho budou pomocí odkazu sdílet dále mezi svoje kontakty.

U dotazů typu Kdo / Co / Kde / Kdy / Proč / Jak zkuste využít i funkci tzv. featured snippet. U těchto obecných dotazů totiž Google v určitých případech zobrazí i speciální blok nad výsledky organického vyhledávání. Blok obsahuje shrnutí ve formě odstavce, seznamu, tabulky nebo videa a je doplněný o datum zveřejnění a název a URL stránky, ze které obsah pochází. Featured snippet je tedy vybraný úryvek jako „rychlá odpověď“ na vyhledávaný dotaz a ze všeho nejvíce připomíná odpověď z Wikipedie. Obrovskou výhodou je umístění na tzv. nulové pozici, tedy úplně nahoře na stránce s výsledky vyhledávání.

Obsahový marketing jako dlouhodobá, ale efektivní cesta k novým zákazníkům

Smysluplná tvorba obsahu zviditelní váš eshop a upevní jeho pozici na zahraničním trhu. Koncepční práce s obsahem, která má jasný cíl, je důležitým krokem k udržení cílové skupiny a k dlouhodobému růstu eshopu v zahraničí.

Někdy se dokonce jedná o jednu z mála online marketingových aktivit, které má eshop k dispozici. Takovým příkladem může být jeden z klientů NK Expand, který provozuje eshop s konopnými produkty. Ačkoli je CBD látkou bez halucinogenních účinků, Google neumožňuje tyto produkty propagovat prostřednictvím placené reklamy (PPC kampaně). Pro úspěšnou expanzi e‑shopu do Německa, Polska a Maďarska proto bylo nutné vytvořit obsahovou strategii a publikační plán, při jehož realizaci jsme použili zahraniční link‑building. Nutno dodat, že e‑shop se na zahraničních trzích úspěšně uchytil a rostoucí prodeje jsou důkazem toho, že i bez placené PPC reklamy to jde.

Při tvorbě obsahu je rovněž důležité, aby veškeré aktivity vycházely nejen z cizojazyčné analýzy klíčových slov, ale aby byl obsah rovněž správně lokalizovaný směrem k místnímu trhu. Na tvorbě obsahu pro použití v zahraničí by se tak měla podílet trojice marketingového SEO specialisty, rodilého mluvčího daného cizího jazyka a copywritera. Proto doporučujeme svěřit cizojazyčný obsahový marketing do rukou odborníků, kteří se na jeho tvorbu specializují.

NK Expand pro vás zformulujeme obsahovou strategii a vytvoříme obsah, který promění návštěvníky vašeho e-shopu v zákazníky. Kontaktujte nás pro více informací.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí