Proč používat PPC reklamu při expanzi e‑shopu do zahraničí

Expandujete s eshopem do zahraničí a přemýšlíte, jaké kroky realizovat, abyste hned na začátku oslovili na novém trhu co nejvíce zákazníků? Přečtěte si, proč je v takovém případě PPC reklama nástrojem přesně pro vás a jak ji při expanzi do zahraničí co nejefektivněji využívat.

Co je PPC reklama?

Cizojazyčná PPC reklama je považována za jeden z nejefektivnějších nástrojů online marketingu v zahraničí. PPC je zkratka anglického sousloví „Pay Per Click“, což v překladu znamená „platba za proklik“. Jedná se tedy o placenou reklamu, jejímž cílem je přivést na stránky eshopu nové návštěvníky.

Aby se však z návštěvníků eshopu stali zákazníci, musí být splněna podmínka relevantnosti osloveného publika. Jinými slovy, je nutné reklamní PPC kampaně dobře zacílit, aby se zobrazovala cílovým skupinám e‑shopu. Při špatném zacílení sice na stránky eshopu přivedete návštěvníky, jen těžko z nich ale uděláte platící zákazníky.

O správné zacílení PPC reklamních kampaní se vám postará zkušený PPC specialista. Aby však reklamní sestavy dobře nastavil, bude nutné dodat mu kvalitní texty v jazyce země, do které se svým eshopem expandujete. Vždy se proto obracejte na profesionály, kteří se na cizojazyčné PPC kampaně specializují.

Výhody placené PPC reklamy

PPC reklama se vám bude hodit zejména na začátku vaší expanze do zahraničí. Pomůže vám poměrně snadno a rychle získat první návštěvníky nově spuštěného e‑shopu. Nevýhodou je, že za tyto návštěvníky musíte zaplatit.

Cena PPC reklamy se v jednotlivých evropských zemích značně liší. A záleží přitom samozřejmě i na míře konkurence u vašich prodávaných produktů. Zatímco jedno klíčové slovo může stát v Rumunsku nebo Maďarsku několik málo korun, to samé klíčové slovo bude stát v Německu násobně více. Klidně i desítky korun.
 

Hlavní výhody zahraniční PPC reklamy


Přesné cílení reklamy – PPC reklama cílí na potenciální zákazníky pomocí klíčových slov. Správné zacílení PPC reklamy výrazně navyšuje konverzní poměr návštěvník / platící zákazník a počet uskutečněných objednávek v e‑shopu.

Rychlé získání nových zákazníků – díky správně nastavené a zacílené PPC reklamě můžete získat přísun nových zákazníků už velmi brzy po spuštění PPC kampaní. Jedná se tak o vhodný nástroj pro nově spuštěné eshopy.

Viditelné a měřitelné výsledky – v systému Google Ads pro správu PPC sestav máte možnost řídit nastavení reklamních sestav, kontrolovat jejich efektivitu a účelnost vynaložených prostředků. Je však na místě upozornit, že systém Google Ads se v posledních letech stal opravdu komplexním nástrojem a o jeho správu by se měl starat zkušený PPC specialista. Laik zde může napáchat více škody než užitku.

Na co při nastavení a správě PPC reklamy v zahraničí nezapomenout?

Jak už bylo zmíněno výše, nastavení a správa zahraničních kampaní je komplexní záležitost, která vyžaduje součinnost zkušeného PPC specialistyprofesionálního lingvisty, který by měl být rodilý mluvčí jazyka reklamních sestav.

Při správě PPC kampaní a dalších nástrojů výkonnostního online marketingu v zahraničí doporučujeme nezapomenout na tyto prvky:

Brandové kampaně – konkurence běžně cílí na klíčové slovo obsahující vaši značku. Pokud se vám to stane i u vaší zahraniční konkurence, doporučujeme brandové kampaně nasadit.

Relevantnost vyhledávacích dotazů – průběžná kontrola relevantnosti vyhledávacích dotazů by měla být nedílnou součástí pravidelné měsíční správy PPC kampaní. Určitě nestačí ověřit kvalitu dotazů na začátku při úvodním spuštění kampaní.

Kvalita a „pestrost“ reklamních textů – PPC reklama nabízí širokou škálu nejrůznějších nástrojů. Doporučujeme používat rozšířené textové inzeráty (ETA) i responzivní inzeráty (RSA). A určitě nezapomínejte ani na DSA (dynamické reklamy ve vyhledávání), které vám skvěle poslouží při automatizaci kampaní. Pokud použijete tzv. „DSA feed kampaň“, budete moci cílit na URL konkrétních produktů. Obdobně pak lze nastavit i kampaň, která bude místo produktů cílit na konkrétní kategorie.

RMK a DRMK – remarketing a dynamický remarketing jsou nástroje, pro jejichž využití už potřebujete mít nasbírané nějaké „publikum“. A právě proto se na ně často zapomíná, protože je zpravidla nelze nasadit hned na začátku po spuštění nového eshopu.

Discovery Ads – pokud je součástí vaší zahraniční expanze i strategie budování povědomí o značce na daném trhu, doporučujeme tento typ reklamy nasadit. Jedná se o spíše brandovější formát, který nebude přímo generovat LastClick konverze.

Výše uvedený výčet rozhodně neobsahuje všechny prvky výkonnostního online marketingu. Spíše zde zmiňujeme prvky, které provozovatelé eshopu často zapomínají efektivně využívat. Pro detailnější informace o možnostech placené PPC reklamy v zahraničí doporučujeme kontaktovat specialisty, kteří se na cizojazyčné PPC kampaně specializují.

Co dalšího ovlivňuje úspěšnost cizojazyčné PPC reklamy?

Úspěšnost cizojazyčné PPC reklamy je úzce spjata s detailní znalostí místního trhu – nákupního chování zákazníků, místní kultury, spisovného i hovorového jazyka i legislativních podmínek. Z tohoto důvodu je při plánování, vytváření a správě cizojazyčných PPC kampaní důležitá spolupráce PPC specialisty a rodilého mluvčího, který dokonale ovládá daný jazyk a současně má detailní znalost místního trhu a kulturního prostředí.

„Nedokonalá znalost místního trhu a jazyka výrazně snižuje potenciál cizojazyčné PPC reklamy k získání nových zákazníků.“

Kombinace placené PPC reklamy a SEO

Placená PPC reklama je ideálním nástrojem pro získání nových zákazníků v období po spuštění nového eshopu. Abyste však nebyli závislí jen na placené reklamě, je vhodné uvažovat i o dalších metodách online marketingu. Efektivní je uvažovat o kombinaci placené PPC reklamy a obsahového marketingu, který přivede do eshopu návštěvníky z organického vyhledávání. Za zákazníky z organického vyhledání neplatíte. Navíc se zpravidla jedná o kvalitnější kontakty, protože do vašeho eshopu přišli na základě svého aktivního vyhledávání.

Je třeba mít na paměti, že práce na obsahové strategii je zpravidla dlouhodobá, vyžaduje schopnost vytvářet a publikovat zajímavý obsah a začne přinášet výsledky až po delším čase. O důvod víc, proč na ní začít pracovat hned po spuštění eshopu v nové zemi.

Chcete‑li využít PPC reklamu jako účinný a rychlý nástroj pro získání nových zákazníků vašeho e‑shopu v zahraničí, obraťte se na specialisty. V NK Expand vám pomůžeme s nastavením a správou PPC reklamy tak, aby fungovala efektivně a přinesla vám nové platící zákazníky. Kontaktujte nás pro bližší informace.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí