Jak na obchodní podmínky e‑shopu při expanzi do zahraničí?

Máte eshop a chcete prodávat na zahraničním trhu? Nezapomeňte si pohlídat své obchodní podmínky. Stejně jako SEO překlad a lokalizace webu jsou důležité i správně, a hlavně právně přizpůsobené obchodní podmínky a další obchodní dokumentace eshopu.

Proč je důležité upravit obchodní podmínky při expanzi eshopu do zahraničí? Jednoduše platí pravidlo „jiný kraj, jiný mrav“. A s tím jsou spojené jiné právní povinnosti pro váš eshop. Každá země má specifické legislativní podmínky a nároky, ve kterých není snadné se vždy vyznat. V některých zemích jsou na obchodní podmínky kladeny vyšší nároky (zejména v zemích západní Evropy), jinde jsou v přístupu k těmto podmínkám benevolentnější.

Když pomineme legislativní povinnosti, tak lokalizované obchodní nebo reklamační podmínky v rodném jazyce zákazníka vzbuzují výrazně větší důvěru vašeho e‑shopu v očích zákazníků. I vy byste si nákup dvakrát rozmysleli, kdybyste u českého eshopu narazili na podmínky vrácení zboží v rumunštině.

Co přesně se obchodními podmínkami myslí?

Mezi dokumenty, které řadíme mezi obchodní podmínky eshopu, patří především tyto dokumenty:

  • Všeobecné obchodní podmínky
  • Podmínky vrácení zboží, Reklamační řád nebo Formulář pro odstoupení od smlouvy
  • Prohlášení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR podmínky)
  • Nakládání s Cookies a Nastavení Cookies souborů
  • Impressum

Jak už bylo zmíněno výše, každá země klade na soubor dokumentů, které musí mít eshop pro prodej v dané zemi k dispozici, jiné nároky. Někdy jejich přehled najdete na internetu, jindy je vhodnější nechat si poradit od právníka, který se v dané zemi specializuje na obchodní právo.

Jak přizpůsobit obchodní podmínky pro prodej v zahraničí?

Při přípravě obchodních podmínek eshopu pro použití v zahraničí máte v zásadě 3 možnosti:

Překlad obchodních podmínek do cizího jazyka

Překlad ale určitě neznamená, že text proženete přes Google Translator nebo o něj požádáte Marušku ze zákaznické podpory, protože její maminka pochází z Rumunska. Maruška díky tomu sice rumunsky trochu umí, ale na odborný právní překlad to určitě stačit nebude.

U právních překladů hraje roli každé slovíčko. Měl by ho provádět lingvista, který se na právní terminologii specializuje a ovládá odborné výrazy v češtině i cílovém jazyce. Jedině tak bude výsledný text odpovídat jazykovým a formálním standardům zahraničního trhu.

Ještě předtím, než se na překladu začne pracovat, je vhodné znění obchodních podmínek upravit už v českém znění pro potřeby použití ve vybrané zemi. Minimálně adresy pro reverzní logistiku, emailové adresy a další kontaktní údaje atp. Ještě lepší je přizvat k úpravě vašeho českého právníka, který může určité úpravy rovněž navrhnout. Přece jen je snadnější upravovat české znění než pak složitě změny implementovat do finálního dokumentu v rumunštině.

Marušku tedy nechejte, aby se dál věnovala zákazníkům vašeho eshopu a odborný překlad obchodních podmínek raději svěřte do rukou specialistů.
 

Internetové nástroje pro vytvoření obchodních podmínek

Druhou možností je zkusit štěstí s dostupnými internetovými nástroji. Sem patří především německý portál Trusted Shops, který umožňuje automatické sestavení obchodních podmínek na základě vložených údajů. Záměrně však uvádíme, že je to taková zkouška štěstí, zda to právě u vašeho eshopu bude fungovat. U takto připravených obchodních podmínek totiž nemáte jistotu, že jsou zcela v souladu s náročnou německou legislativou. A proč právě u Německa raději neriskovat? O tom se dočtete o pár odstavců níže.
 

Vytvoření obchodních podmínek „na míru“ zahraničním právníkem

Třetí možností je nechat si vytvořit kompletní set všech požadovaných dokumentů na míru vašemu e‑shopu a prodávanému sortimentu. Právník, který se v dané zemi specializuje na obchodní právo, v takovém případě provede analýzu eshopu, prodávaného sortimentu a objednávkového procesu a navrhne znění, které je v souladu s legislativními požadavky pro internetový prodej v dané zemi.

Máte tak jistotu, že všechny procesy doručování, reklamace, reverzní logistiky, nakládání s osobními údaji aj. máte v dokumentech popsány tak, jak to zákony v dané zemi vyžadují. Nespornou výhodou je fakt, že za správnost podmínek ručí právník, který dokumentaci vyhotovil. Zase o něco lépe tak budete v noci spát.

A malý tip na závěr: Při tvorbě cizojazyčných dokumentů sepsaných obchodním právníkem nezapomínejte na zpětný překlad do češtiny. Budete tak mít detailní přehled o tom, jaké povinnosti mají nejen zákazníci, ale i vaše firma vůči nim. Při využití právní pomoci v zahraničí u NK Expand je tato služba samozřejmostí.

Kdy (ne)stačí prostý překlad obchodních podmínek?

Postup pro vytvoření obchodních podmínek vašeho eshopu pro použití v zahraničí doporučujeme zvolit v souvislosti s tím, do které země jste se rozhodli expandovat. U východoevropských zemí je překlad obchodních podmínek obvykle dostačující. Často se setkáváme s informací o tom, že online zákazníci v Maďarsku, Rumunsku nebo třeba Chorvatsku tyto podmínky vůbec nečtou. Je jasné, že provozovatelé eshopu jim pak věnují menší pozornost a spíše se soustředí na reference a další prvky podpory prodeje, které v těchto zemích naopak „frčí“.

Naopak v zemích západní Evropy je vhodnější tvorbu obchodních podmínek nepodceňovat a vytvořit podmínky na míru konkrétního eshopu.
 

Proč pouhý překlad v zemích západní Evropy nestačí?

I přesto, že práva spotřebitelů a podmínky ochrany osobních údajů (GDPR) podléhají v celé Evropské unii jednotným nařízením, u některých zemí se setkáte s přísnějšími normami nebo důslednější kontrolou internetových prodejců. Jednou z těchto zemí je například Německo.

Německá legislativa uděluje každému internetovému prodejci povinnost uvádět na webu i jiné než u nás běžné dokumenty. Například Impressum (základní informace o společnosti) nebo Wiederrufsrecht (formulář pro odstoupení od smlouvy).

Nejen že jsou v Německu na obchodní podmínky kladeny výrazně vyšší zákonné nároky, ale na první pohled nevyhovující obchodní dokumentace je často i součástí konkurenčního boje. A potýkat se s německými úřady ve správním řízení a platit pokutu určitě při expanzi vašeho eshopu do Německa nechcete.

Kvalitní obchodní podmínky zvyšují důvěryhodnost eshopu

Stejně jako legislativa i zákazníci eshopu mají své požadavky a očekávání. V záplavě internetových prodejců si nakupující stále pečlivěji vybírají, ve kterém eshopu nákup uskuteční. Budování důvěryhodnosti, kterou v očích zákazníků e‑shop vzbuzuje, se tak dostává do popředí zájmu provozovatelů eshopů.

Kromě profesionálně zpracovaných obchodních podmínek dokážou důvěryhodnost eshopu zvyšovat i tyto prvky, na které se často zapomíná:

Nezapomínejte ani na certifikaci e‑shopu. Zejména v Německu je standardem certifikace a pečeť kvality Trusted Shops Guarantee. Udělení certifikátu je pro zákazníka jasným znamením, že eshop splňuje náročné standardy.

 

Tak co, troufáte si na přípravu cizojazyčných obchodních podmínek sami? Nebo se raději budete soustředit na byznys a přípravu obchodních podmínek pro expanzi vašeho e‑shopu do zahraničí přenecháte profesionálům? V NK Expand máme právníky se specializací na obchodní právo ve všech zemích, do kterých české e‑shopy nejčastěji expandují.

Nelamte si s administrativou zbytečně hlavu. Svěřte své obchodní podmínky do péče odborníkům.NK Expand připravíme vaše obchodní podmínky tak, aby splňovaly zákonné povinnosti v dané zemi a expanze vašeho e‑shopu pro vás byla úspěšná. Kontaktujte nás pro více informací.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí