Český e‑shop i díky nám úspěšně prodává klimatizace v Maďarsku

E-shopy prodávající zařízení pro čištění, zvlhčování nebo chlazení vzduchu zažívají zlaté časy. A když udeří letní vedra, začnou být mobilní klimatizace vzácnější než zlato. Přečtěte si, jak jsme českému e-shopu s klimatizacemi pomohli úspěšně expandovat do Maďarska.

Poté, co se firmě podařilo stabilizovat prodeje v České republice a na Slovensku, se majitelé rozhodli expandovat do další země. Volba padla na Maďarsko. Jsou zde podobnosti v nákupních zvyklostech jako v ČR a na Slovensku a zatím nerozvinutý trh e-commerce.

Proč Maďarsko?

Maďarsko je společně s Rumunskem a Bulharskem častou první volnou českých a slovenských e-shopů zvažujících expanzi do zahraničí.

Počet e-shopů je zde velmi malý, jen cca 6 500. Maďarský e-commerce přitom roste tempem téměř 20 % ročně.

Maďarsko tak představuje jednoznačně skvělou příležitost pro expanzi na nový trh.

Z pohledu nákladů na provoz e-shopu, zákaznickou podporu v maďarštině nebo online marketing je expanze do Maďarska poměrně levnou záležitostí. Určitou bariérou je pověstná maďarská národní hrdost, maďarský jazyk a rovněž vysoká úroveň DPH (27 %). Pokud to však myslíte s expanzí do Maďarska vážně, jedná se o překážky, které vám v NK Expand pomůžeme snadno překonat.

SEO překlad a lokalizace e‑shopu do maďarštiny

Před zahájením překladatelských prací je vhodné ujasnit si žádoucí tón komunikace firmy. Obvykle pro tento účel sestavujeme jednoduchou stylovou příručku (Style Guide) obsahující pravidla komunikace firmy, identifikaci cílových skupin, positioning a hodnoty značky, analýzu klíčových slov, seznam zakázaných výrazů nebo terminologický glosář. Příručka a analýza klíčových slov jsou pak využívány nejen ve všech fázích překladatelského procesu, ale i při psaní příspěvků na sociální sítě firmy, tvorbě a správě PPC kampaní, psaní článků na blog atp.

Proces překladu a lokalizace e-shopu:

  1. Příprava textů na překlad (export z CMS).
  2. Průzkum referečních a konkurenčních webů, e-shopů a dalších zdrojů (ujasnění terminologie, prodejních argumentů aj.)
  3. Analýza klíčových slov, identifikace synonym, ověření jejich funkčnosti a hledanosti přes Google AdWords, lokalizace klíčových slov do maďarštiny.
  4. Překlad textů maďarským rodilým mluvčím se specializací na marketingové překlady. Při překladu jsme použitím CAT nástroje Memsource zohlednili částečnou podobnost textů, která je u e-shopů zcela obvyklá. Jednotková cena se tak běžně snižuje o 30 i více procent. Součástí překladu byla i citlivá implementace klíčových slov v rámci jeho SEO optimalizace. Přeložený text tak maďarským návštěvníkům zní přirozeně, ale současně dobře funguje při organickém vyhledávání.
  5. Překlad metadat (alternativní popisky, page titles, description aj.)
  6. Překlad Obchodních podmínek, Reklamačního řádu a Zásad nakládání s osobními údaji zákazníků.
  7. Jazyková korektura dalším rodilým mluvčím maďarského jazyka, která zajistila atraktivitu, přirozenost a čtivost textů u návštěvníků webových stránek v Maďarsku. 
  8. Lokalizace přeložených textů (přizpůsobení překladu maďarskému kulturnímu prostředí)
  9. Vizuální kontrola textů po importu do webového prostředí (zalamování textů, CTA buttony, položky menu aj.) – výstupem vizuální kontroly byl report změn pro implementaci.
NK Expand | Pomáháme expandovat e-shopům do Maďarska

Zákaznická podpora

Po spuštění maďarské verze e-shopu jsme pro zákazníka nastavili a spustili zákaznickou podporu v maďarštině. Maďaři nejsou v ovládání cizích jazyků příliš zdatní a tak je nutné zajistit zákaznickou podporu rodilými Maďary a zabezpečit její dostupnost na lokálním maďarském telefonním čísle. To v jejich očích dramaticky zvyšuje důvěryhodnost e-shopu.

Před spuštěním zákaznické podpory vždy provádíme důkladné zaškolení operátorů na produktovou nabídku e-shopu vč. technických specifikací, sezónnost produtků, ovládání systému pro správu objednávek, specifické požadavky zákazníků v ČR, které lze očekávat i v Maďarsku atp. Díky pečlivé přípravě a zaškolení funguje naše zákaznická podpora téměř autonomně. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že pouze cca 5-10 % dotazů naši operátoři eskalují na kontaktní osoby zákazníka.

Kromě telefonické zákaznické péče poskytujeme i péči písemnou (dotazy u objednávek, komentáře pod příspěvky na Facebooku, e-maily s dotazy od potenciálních zákazníků aj.).

Maďarští zákazníci se nejčastěji dotazují na technické specifikace prodávaných výrobků, doporučení na vhodný produkt pro konkrétní podmínky zákazníka, možné způsoby doručení, proces vrácení zboží atp.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí