I na náročném německém trhu může český e‑shop uspět

Pokud se vašemu e-shopu daří na českém trhu, logicky se začnete dívat po dalších příležitostech. Naším zákazníkem je společnost TT Holding, a.s., která pod značkou Skladová okna prodává okna určená pro novostavby i rekonstrukce.U zákazníků firma boduje vysokou kvalitou produktů a konkurenceschopnými cenami.

Cílem zahraniční expanze našeho klienta se staly německy hovořící trhy, konkrétně pak Německo a Rakousko. Firma se na nové trhy rozhodla expandovat pod značkou Fenster Sofort.

Proč Německo a Rakousko?

Německo a  akousko jsou lákavou příležitostí pro mnoho českých e-shopů. Místní ceny jsou zpravidla vyšší, takže významná část zákazníků preferuje nákup u levnějších zahraničních prodejců. Zákazníci však v takových případech očekávají kvalitní produkty, špičkovou zákaznickou podporu v němčině a pozitivní reference. To může být pro šikovné české e-shopy příležitostí, jak na německém trhu prorazit a získat si zde nové zákazníky. 

NK Expand | Pomáháme expandovat e-shopům do Německa

Česká republika má u německých a rakouských zákazníků velmi dobré jméno. Češi jsou vnímáni jako dodavatelé kvalitních produktů za rozumné ceny. České e-shopy působící v Německu nebo Rakousku mívají perfektní prodejní servis i poprodejní péči. Veškerá komunikace musí probíhat v němčině, na to si zákazníci v těchto zemích potrpí.

Proces expanze e‑shopu na německy hovořící trhy

Překlad a lokalizace e-shopu do němčiny

Překlad webových stránek a e-shopu (v české verzi na www.skladova-okna.cz) probíhal nestandardním způsobem. Zákazník si texty přeložil vlastními silami, na překladu tak ve volných chvílích pracovali zaměstnanci firmy. Výsledkem byl kompilát, který pro prezentaci na náročném německém trhu nebylo možné použít.

Přeložený text bylo třeba zkorigovat a významně zasáhnout do jeho gramatické a stylistické správnosti. Více než 1 000 normostran textu vyexportovaných z redakčního systému do CSV souborů náš rodilý Němec upravil tak, aby pro německé a rakouské návštěvníky webu zněly přirozeně, atraktivně a čtivě. Pro správné nastavení tonality vůči identifikovaným cílovým skupinám jsme použili Style Guide, který žádoucí styl komunikace značky kodifikuje.

Tak velké množství textu v sobě obsahovalo velkou míru podobnosti. Tu bylo nutné zohlednit použitím správného CAT nástroje. V našem případě jsme použili Memsource, protože pracuje online a umožňuje souběžnou práci více lingvistů nad jednou překladatelskou pamětí a glosářem.

NK Expand | Pomáháme expandovat e-shopům do Německa

Nasazení a kontrola e-shopu před spuštěním

Po dokončení jazykové a marketingové korektury textů následovaly tyto kroky:

 1. Implementace finálních textů do webového rozhraní.
 2. Vizuální kontrola webových stránek a e-shopu na adrese www.fenster-sofort.de zaměřená na odhalení nepřeložených textů, zalamování textů, CTA buttony, položky menu aj. Součástí kontroly byla i tzv. „cesta zákazníka“, při které jsme prošli celý zákaznický proces od poptávky přes objednávku až po fiktivní dodávku a poprodejní servis. Výsledkem kontroly bylo množství změn, které zajistily bezvadné fungování e-shopu.
 3. Analýza důvěryhodnosti, při které rodilí mluvčí německého jazyka „proklikali“ celý web a posoudili míru důvěryhodnosti, kterou na ně, jako na návštěvníky webu, stránky působily. Výsledkem analýzy byly další cenné podněty, které e-shop kvalitativně vylepšily a zajistily vyšší konverzní poměry (počty objednávek atp.). Naši rodilí mluvčí například upozornili na odkazy na již provedené realizace v České republice. To bylo pro rakouský a německý trh nerelevantní nebo dokonce kontraproduktivní, protože tato skutečnost zdůrazňovala český původ produktů. Na základě našeho podnětu zákazník vyzdvihl realizace v Německu a Rakousku a české upozadil.

Právní pomoc a splnění legislativních povinností

Po dokončení překladu a lokalizace e-shopu přišla na řadu právní pomoc. Německá legislativa klade každému online prodejci povinnost uvádět následující dokumenty:

 • AGB: všeobecné obchodní podmínky
 • Impressum: informace o společnosti
 • Datenschutzerklärung: prohlášení o ochraně dat
 • Widerrufsbelehrung: formulář pro odstoupení od smlouvy
NK Expand | Pomáháme expandovat e-shopům do Německa

Pro vytvoření požadovaných dokumentů bylo nutné zkombinovat německé legislativní požadavky se specifickými procesy zákazníka, jako například způsob zasílání, proces reklamace, GDPR, fakturace atp.

Proces právní podpory v Německu

 1. Zákazníkovi jsme nejprve zaslali dotazníky v češtině týkající se specifických procesů, způsobů dopravy, reklamace a vrácení zboží. Naši němečtí rodilí mluvčí byli v případě potřeby k dispozici ke konzultacím.
 2. Na základě odpovědí z dotazníků jsme vytvořili požadované dokumenty v němčině. Extrémní pozornost naši specialisté věnovali tomu, aby byly dokumenty v souladu s aktuální německou legislativou.
 3. Následně proběhl zpětný překlad vytvořených dokumentů do češtiny, aby měl zákazník představu o přesném obsahu dokumentů a povinností z nich plynoucích.
 4. Po schválení obsahu ze strany zákazníka došlo ke zveřejnění dokumentů na německých webových stránkách e-shopu.

Online marketing v němčině

Pro úspěšné působení e-shopu na německém a rakouském trhu zákazníkovi poskytujeme překlady spojené s provozem německé verze stránek. Jedná se zejména o překlady pro PPC kampaně a příspěvky na sociální sítě. Tedy texty určené k zvyšování povědomí o značce, podpoře prodeje, informování o novinkách v sortimentu atp. Veškerý obsah překládají stejní lingvisté, aby byla zajištěna terminologická a stylistická konzistence přeložených textů. Web a e-shop www.fenster-sofort.de tak na návštěvníky působí autenticky, srozumitelně a atraktivně.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí