Výrobce unikátních dřevěných saun expanduje i díky nám do Rakouska

Jakmile se vašemu online podnikání v Česku daří, začnete se rozhlížet i po dalších možnostech růstu. Pro české provozovatele eshopů je jednou z lákavých příležitostí expanze do zahraničí. A přesně takový případ vám dnes představíme.


Přečtěte si, jak jsme vyhotovili detailní průzkum trhu a analýzu konkurence pro českou firmu, která se rozhodla expandovat do Rakouska.

Saunování frčí v Česku i na rakouských horách

Úspěšný český výrobce dřevěných zahradních saun a koupacích sudů se na nás obrátil, protože se rozhodl expandovat do jedné z našich sousedních zemí. Jako největší příležitost vnímá Rakousko, rád by si ale tržní potenciál ověřil na tvrdých číslech.

Rakouskéněmecké trhy jsou známé vysokými nároky na prodejní proces, zákaznický servis a v neposlední řadě samozřejmě i kvalitu prodávaných produktů. Jakákoliv chyba při vstupu na trh se velmi nevyplatí a může prodejce přijít velmi draho. I proto směřovaly kroky zástupců firmy k nám do NK Expand, kde jsme se konkurenci na rakouském trhu podívali pořádně „na zub“.

Zadání pro analýzu konkurence v Rakousku

Abychom se dobrali ke konkrétním údajům z rakouského trhu zahradních saun a koupacích sudů, dohodli jsme se s klientem na vyhotovení detailní analýzy konkurence. Cílem bylo získání maximálně aktuálních a relevantních informací o rakouské konkurenci. A abychom získali skutečně relevantní informace, provedl celý průzkum trhu rodilý mluvčí německého jazyka. Při použití angličtiny bychom se k podobně detailním informacím nedostali.

Jak jsme postupovali?

Protože bylo třeba provést skutečně detailní analýzu zvoleného trhu, rozhodli jsme se tento průzkum rozdělit do tří částí:
 

1. Základní obecná analýza rakouského trhu

Začali jsme celkovou obecnou analýzou rakouské konkurence. Vybrali jsme nejvýznamnější konkurenty na rakouském trhu, u kterých jsme se soustředili především na tyto faktory:

 • původ a lokace nejvýznamnějších konkurentů
 • formy, způsoby a ceny dopravy
 • dodací lhůty
 • nabízený přístup k montáži zakoupených produktů
 • kvalita zákaznického servisu

Abychom se dobrali k co nejobjektivnějším údajům, zvolili jsme kombinaci telefonického a emailového dotazování. Zjištěné údaje jsme pak ještě zpětně prověřili metodou tzv. mysteryshoppingu. Prodejcům jsme rozeslali poptávku a pak měřili a vyhodnocovali jejich reakce.

2. Detailní produktová analýza

Dalším krokem byla tzv. produktová analýza, při které byly středem naším pozornosti samotné produkty. Konkrétně sudová sauna a koupací sud, což jsou nejprodávanější produkty našeho klienta. Při analýze jsme se opět zaměřili na více faktorů:

 • způsoby uvádění cen produktů na webových stránkách a v eshopech konkurentů
 • konkrétní cenová hladina vybraných produktů při zohlednění obdobné skladby příslušenství
 • možnosti dodatečných slev
 • nabízené způsoby platby
 • informace o tom, zda má konkurence produkty skladem nebo je vyrábí na zakázku na základě konkrétní objednávky
   

3. Analýza struktury konkurenčních e‑shopů a hledanosti klíčových slov

Poslední částí, na kterou jsme se v rámci analýzy rakouské konkurence zaměřili, byla struktura konkurenčních e‑shopů a hledanost relevantních klíčových slov v němčině. Zaměřili jsme se přitom konkrétně na detailní průzkum následujících oblastí:

 • Řešení webových stránek a e‑shopů – na vzhled a UX webových stránek je kladen stále větší důraz. Faktem je, že zákazník nakupuje podobné produkty v prvé řadě očima. Vizuální prezentace může tedy zejména v tomto případě znamenat klíč k úspěchu. Z tohoto důvodu bylo důležité zjistit, jaký typ webové prezentace volí konkurence.
 • Objem vyhledávání relevantních klíčových slov, míra konkurence, ceny prokliků aj. – zjištěné informace jsou cenné nejen při analýze a odhadu potenciálu trhu, ale budou se hodit i při následné lokalizaci eshopu do němčiny, tvorbě německých reklamních PPC sestav, psaní blogových článků a řadě dalších online marketingových aktivit.

Konkrétní využití informací z průzkumu trhu

Díky naší hloubkové analýze klient zjistil, kdo jsou jeho největší konkurenti v Rakousku a jakou zvolit obchodní a cenovou strategii při vstupu na rakouský trh. Z analýzy získal mnoho cenných informací, pomocí kterých může dosáhnout řady konkurenčních výhod a přizpůsobit své podnikatelské záměry rakouskému trhu.

Konkrétně například u přepravy, která u podobně nadrozměrných produktů hraje velkou roli, může klient získaný přehled použít pro co nejefektivnější nastavení cenových podmínek přepravy. A nabídnout tak nejen opravdu nejpoužívanější způsoby, ale současně vhodně nastavenou cenou získat na první pohled jasnou konkurenční výhodu.

Obdobně cenné jsou i informace o cenové hladině nejprodávanějších produktů. Analýza poskytla našemu klientovi dostatečné množství informací o cenách srovnatelných produktů u jednotlivých konkurentů. To znamená, že eshop může své produkty nacenit přesně tak, aby maximalizoval svoji marži.

Dalším konkrétním benefitem jsou i informace o skladových zásobách, respektive podmínkách výroby na zakázku. Průzkum trhu jasně potvrdil, že není nutné vynakládat další finanční prostředky na skladové prostory, protože veškerá relevantní konkurence vyrábí výhradně na zakázku.

Přemýšlíte i vy o rozšíření vašeho podnikání do zahraničí? Pak jistě oceníte prověření vybraného zahraničního trhu a odhad jeho velikosti ještě předtím, než do expanze začnete vkládat svůj čas, energii a finance. Ruku na srdce, kdy naposledy jste investovali bez zvážení všech relevantních pro a proti? A jak pak taková investice dopadla?

Kontaktujte nás! Provedeme důkladný průzkum vámi zvoleného trhu a poradíme vám, jakým směrem se při expanzi vydat, jak nastavit obchodní a cenovou strategii a na co dát ve vztahu k zahraniční konkurenci pozor. Uvidíte, že expanze s NK Expand pro vás bude úspěšná.

Případové studie

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Zavolejte nám

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí

Napište nám e‑mail

NK Expand | Pomáháme expandovat do zahraničí